THÔNG BÁO
Phòng Kế hoạch-Tài chính sẽ tổ chức thu bổ sung học phí học kỳ 3 NH 2017-2018 dành cho một số trường hợp đặc biệt như:

-  Trước đây đã có đơn trình bày khó khăn về tài chính và xin lùi thời hạn nộp học phí,

- Nộp bổ sung để đảm bảo đủ kinh phí duy trì các lớp riêng dưới 20 SV theo đơn đề nghị của nhóm sinh viên đã được duyệt,

- Một số trường hợp có lý do đặc biệt khác được phòng Đào tạo xem xét.

* Thời gian thu: ngày thứ hai, 09.10.2017 (1 ngày duy nhất) trong giờ làm việc.

* Địa điểm: Cửa số 3, Phòng Kế hoạch- Tài chính. tầng trệt khu Hiệu Bộ Trường ĐHNN.

SV thuộc những trường hợp đặc biệt như trên lưu ý thực hiện.


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò: