THÔNG BÁO
Do lỗi của server không mở được đăng ký lấy số thứ tự xử lý học phần trên trang tín chỉ dành cho sinh viên K14 sáng ngày 6/9/2017 nên phòng Đào tạo sẽ chuyển thời gian mở đăng ký sang 14h00 ngày 6/9/2017 và kết thúc vào lúc 22h00 ngày 6/9/2017. Sáng ngày 07/09/2017, sinh viên vào trang đào tạo tín chỉ của trường để xem lịch hẹn đi xử lý. Khi đi xử lý, sinh viên mang theo Phiếu điều chỉnh học phần (đã điền đầy đủ thông tin như khi đã đăng ký trực tuyến) và Thẻ sinh viên hoặc Giấy tờ tùy thân. Địa điểm xử lý: Phòng A.I.3 (Dãy nhà A)

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò: