THÔNG BÁO
Phòng Kế hoạch - Tài chính tiếp tục thu học phí các lớp học phần thuộc học kỳ 3 đợt 1 vào 2 ngày cuối tuần (thứ năm và thứ sáu ngày 28 và 29.9.17)

để bù vào ngày thứ tư (nghỉ để tham gia lễ khai giảng). Phòng Đào tạo đề nghị những SV đã đăng ký vào học các lớp học phần thuộc học kỳ 3 NH 2017-2018 nếu chưa đóng học phí lưu ý thực hiện.

(Hình thức thu, mức thu, địa điểm thu không thay đổi so với thông báo trước đã ban hành).

 


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò: