THÔNG BÁO
Phòng kế hoạch -tài chính phối hợp Phòng Đào tạo tổ chức thu học phí đối với những SV đã đăng ký vào các lớp học phần thuộc học kỳ 3 NH 2017-2018 theo kế hoạch như sau:

1. Thời gian thu: Ngày 26 và 27 tháng 9 năm 2017 (thứ ba và thứ tư), trong giờ hành chính.

2. Địa điểm thu: Phòng Kế hoạch- Tài chính (tầng 1 nhà Hiệu bộ)

3. Mức thu: (Theo Quyết định số 1072/QĐ-ĐHH ngày 01 tháng 9 năm 2016 của giám đốc Đại học Huế)

* 210.000đ/1 tín chỉ, đối với SV các lớp học phần có từ 20SV trở lên.

* 8.400.000 đồng/ lớp học phần 2 tín chỉ  (đối với lớp dưới 20 SV).

4. Thủ tục:

* Đối với các lớp trên 20 SV: cá nhân SV nộp trực tiếp (tiền mặt) ,

* Đối với lớp riêng dưới 20 SV: Nhóm trưởng nộp trọn gói học phí của lớp.

Sau thời hạn thu HP, Phòng Đào tạo sẽ rà soát lại DSSV các lớp và tuyên bố hủy lớp đối với các lớp học phần thu chưa đủ học phí tối thiểu, đồng thời hủy tên những SV chưa đóng học phí ra khỏi DS lớp học phần.

Những SV đã đăng ký và tham gia các lớp học phần HK 3 lưu ý thực hiện.

(Lưu ý những SV học lại, cải thiện tại các lớp học phần thuộc HK 1 (học ghép với khóa sau) không thuộc diện đóng học phí trong đợt này).


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò: