THÔNG BÁO
Theo Thông báo đã đưa trước đây, lịch đăng ký trực tuyến các học phần dành cho SV năm 1 (K14) của toàn trường sẽ được bắt đầu từ 9h.00 ngày 1.9.2017.

Tuy nhiên, nhằm tạo điều thuận lợi cho buổi gặp mặt giữa Khoa Tiếng Anh và sinh viên K14 ngành Sư phạm tiếng Anh và Ngành Ngôn ngứ Anh diễn ra vào sáng ngày 1.9.2017,Phòng Đào tạo chuyển thời gian bắt đầu cho phép SV năm 1 Khoa Tiếng Anh  đăng ký các lớp học phần từ  lúc 14h.30 chiều 1.9.2017. 

(SV K14 thuộc các khoa khác ngoài khoa Tiếng Anh thực hiện việc đăng ký theo lịch cũ đã công bố).


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò: