THÔNG BÁO
Sau khi kết thúc việc thu học phí học kỳ 3, Phòng Đào tạo đã xét duyệt danh sách sinh viên các lớp học phần

đồng thời hủy tên những sinh viên chưa hoàn thành nhiệm vụ đóng học phí như đã thông báo (căn cứ trên danh sách SV nộp học phí do Phòng Kế hoạch-Tài chính cung cấp).

Nay Phòng Đào tạo đề nghị những sinh viên đã đăng ký và đã hoàn thành nhiệm vụ đóng học phí đăng nhập vào tài khoản cá nhân để kiểm tra kết quả đăng ký và xét duyệt. Nếu phát hiện sai sót, khẩn trương thông báo với Phòng ĐT để kịp thời điều chỉnh (đặc biệt lưu ý đối với SV các lớp riêng dưới 20 SV: danh sách đóng học phí không trùng khớp với danh sách đăng ký).

Thời gian điều chỉnh : trước ngày 10.10.2017. Chân thành cảm ơn.


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò: