THÔNG BÁO
Kể từ ngày 1531.2018, Trường ĐHNN sẽ lấy phòng BIII.1 để thiết kế và lắp đặt thành phòng máy.

Vì vậy, tất cả lớp học phần (19 lớp) học đã được bố trí tại BIII.1 sẽ được chuyển sang Phòng AII.8 (nhà A). Những SV đã đăng ký và những Giáo viên giảng dạy các lớp có tên trong Danh sách sau đây lưu ý thực hiện.

DANH SÁCH CÁC LỚP HỌC PHẦN HỌC TẠI BIII.1 SẼ ĐƯỢC CHUYỂN SANG AII.8
TT   TÊN LỚP HỌC PHẦN GIÁO VIÊN PHỤ TRÁCH THỨ (TiẾT)
   
1   Nghe 2- Nhóm 8 Nguyễn Thị Bảo Trang 2 (1,2)
2   Đọc 2- Nhóm 17 Trương Khánh Mỹ 2 (3, 4)
3   Đọc 2 (Tiếng Anh)- Nhóm 1 Trương Thị Ái Nhi 2 (6,7)
4   Viết 2 (Tiếng Anh)- Nhóm 1 Nguyễn Thị Anh Thư 2 (8,9)
5   Nói 2 (Tiếng Anh)- Nhóm 3 Nguyễn Thị Anh Thư 3 (1,2)
6   Nghe 2 (Tiếng Anh)- Nhóm 3 Nguyễn Thị Thu Hiền 3 (3,4)
7   Đọc 2- Nhóm 16 Trương Khánh Mỹ 3 (6,7)
8   Đọc 2- Nhóm 3 Phan Quỳnh Như 3 (8,9)
9   Viết 2- Nhóm 2 Thái Tôn Phùng Diễm 4 (1,2)
10   Đọc 2- Nhóm 2 Thái Tôn Phùng Diễm 4 (3,4)
11   Nghe 2 (Tiếng Anh)- Nhóm 1 Nguyễn Thị Thu Hiền 4 (6,7)
12   Nói 2 (Tiếng Anh)- Nhóm 1 Nguyễn Thị Anh Thư 4 (8,9)
13   Đọc 2- Nhóm 1 Thái Tôn Phùng Diễm 5 (1,2)
14   Viết 2- Nhóm 1 Thái Tôn Phùng Diễm 5 (3,4)
15   Nghe 2- Nhóm 6 Đoàn Ngọc Ái Phương 5 (6,7)
16   Nói 2- Nhóm 6 Đoàn Ngọc Ái Phương 5 (8,9)
17   Phương pháp dạy học 1 Phan Thị Bích Ngọc 6 (1-4)
18   Nghe 2- Nhóm 15 Trần Thị Thanh Thảo 6 (6,7)
19   Nói 2- Nhóm 15 Trần Thị Thanh Thảo 6 (8,9)

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò: