THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo thông báo đến tất cả sinh viên đã đăng ký đi thực tập Sư phạm năm học 2017-2018 về kế hoạch Báo cáo Phổ thông về Thực tập SP. Địa điểm: Phòng AII.1; Thời gian: Thứ 6, 14h00, ngày 12/01/2018; Đề nghị SV tham dự đúng thời gian trên để khỏi ảnh hưởng công việc chung.

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò: