THÔNG BÁO

Phòng Đào tạo đã lên lịch hẹn xử lý đăng ký tín chỉ cho sinh viên trường ĐHNN. Sinh viên vào tài khoản cá nhân của mình trên trang tín chỉ để xem lịch hẹn.

Khi đi xử lý, sinh viên mang theo Phiếu điều chỉnh học phần (đã điền đầy đủ thông tin như khi đã đăng ký trực tuyến) và Thẻ sinh viên hoặc Giấy tờ tùy thân. Sinh viên lưu ý đi đúng giờ hẹn.

 

Địa điểm xử lý tại phòng A.I.3 (dãy nhà A).


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò: