THÔNG BÁO
Vừa qua do 1 số trường hợp SV Anh K14 không nhìn thấy lớp học phần Viết 2- nhóm 3 từ TK cá nhân nên đã không đăng ký vào lớp HP này.

Nay Phòng ĐT đã công bố lại lớp học phần Viết 2- nhóm 3  học vào chiều thứ 3 tiết 6,7 để SV đăng ký bổ sung. Vì vậy Phòng ĐT khuyến cáo những SV đã ĐK vào các nhóm lớp (Viết 2) có đông sinh viên (>38 SV) hủy đăng ký để chuyển qua nhóm này nếu không trùng lịch, để giảm số lượng SV ở các lớp quá đông. Mong SV nhiệt tình hợp tác.


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò: