THÔNG BÁO
Theo kế hoạch và Thời khóa biểu đã công bố, các lớp học phần "Giáo dục thể chất" dành cho các khóa SV trường ĐHNN sẽ được bắt đầu từ 8.1.2018.

Tuy nhiên, theo yêu cầu mới đây của Khoa Giáo dục thể chất, các lớp học phần này sẽ được dời lui 1 tuần, tức bắt đầu từ ngày 15.1.2018.

Phòng Đào tạo đề nghị toàn bộ SV lưu ý thực hiện.

Ngoài ra, qua theo dõi DSSV đăng ký các lớp học phần "Giáo dục thể chất 1" dành cho SV K14, Phòng ĐT nhận thấy còn nhiều SV K14 đăng ký rải rác không tập trung theo ngành. Điều này sẽ dẫn đến nguy cơ trùng lịch giữa học phần GDTC với các HP chuyên ngành ở các kỳ học sau. Vì vậy Phòng ĐT đã kéo giãn hạn đăng ký đối với các lớp học phần "GDTC 1" và học phần "Tin học CS  đến 8.1.2018 để SV có thể đổi nhóm nếu có thể (lưu ý tránh trùng lịch với  HP Tin học CS và các HP khác đã đăng ký). 


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò: