THÔNG BÁO
Để phòng tránh cơn bão số 10, phòng Đào tạo xin thông báo cho tất cả các lớp Sau Đại học, Đại học Chính quy, Không chính quy, Ngoại ngữ không chuyên của Trường nghỉ học ngày 15/9/2017. CBVCLĐ vẫn làm việc bình thường.

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò: