THÔNG BÁO
Sinh viên đại học chính quy Trường ĐH Ngoại ngữ lưu ý nội dung thông báo dưới đây.

                ĐẠI HỌC HUẾ                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ                                                                                 Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                                            

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN VÀ XỬ LÝ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN

HỌC KỲ I- NĂM HỌC 2017-2018

 

ĐỐI TƯỢNG

SINH VIÊN

THỜI GIAN BẮT ĐẦU

 ĐĂNG KÝ LỚP HỌC PHẦN

(trực tuyến từ tài khoản cá nhân)

HẠN

ĐĂNG KÝ (online) LẤY SỐ THỨ TỰ CHỜ XỬ LÝ  HP

HẠN

XỬ LÝ ĐĂNG KÝ HP TẠI PHÒNG AI.3

 

Các khóa:

K 11,12, 13.

 

 

 

 

9h00 ngày 09.08.2017

(các học phần môn chung học vào buổi tối tại

Trường ĐHKH và ĐHSP)

 

 

 

 

Từ

15.08.2017

đến

17.08.2017

 

 

 

Từ

21.08.2017

đến

24.08.2017

 

 

9h00 ngày 10.08.2017

(các học phần môn CN và môn chung tại ĐHNN)

 

 

 

 

K14

 

 

 

 

 

9h00 ngày 01.09.2017

 

 

 

Ngày

06.09.2017

Từ

07.09.2017

 đến

 08.09.2017

 GHI CHÚ:

1.     Thời hạn nộp đơn đăng ký học lại, học cải thiện các học phần Thực hành tiếng (Nghe- Nói- Đọc-Viết):

                Từ ngày 21 đến 26 tháng 08 năm 2017 (đối với các HP thuộc kế hoạch ĐT năm 2,3,4)

               Từ ngày 07đến 08 tháng 09 năm 2017 (đối với các HP thuộc kế hoạch ĐT năm 1)

2.     Hủy đăng ký học phần:

Sinh viên được phép tự  hủy đăng ký lớp học phần (trực tuyến) nếu tên của SV trong danh sách lớp học phần chưa được duyệt đăng ký. Trong trường hợp Tên sinh viên đã được duyệt, nếu có nguyện vọng hủy đăng ký, sinh viên phải làm “Đơn hủy học phần”(theo mẫu) và nộp tại Phòng Đào tạo trong thời hạn: Từ 11 đến 15.09.2017

    3. Phòng Đào tạo đề nghị sinh viên cần nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ:

·        Đảm bảo tài khoản được kích hoạt và hiển thị được kế hoạch học kỳ 1 năm học 2017-2018  trước thời điểm được phép đăng ký học phần (cần liên hệ với Phòng Đào tạo để mở niên bạ nếu chưa nhìn thấy kế hoạch kỳ 1 trên tài khoản; liên hệ với Phòng CTHSSV để được kích hoạt nếu tài khoản bị đóng) ;

·        Theo dõi lịch đăng ký và thực hiện việc đăng ký học phần đúng thời điểm dành cho khóa ngành của mình đang theo học;

·        Thực hiện việc đăng ký đúng theo hướng dẫn, chọn đúng lớp học phần theo biên chế đã được gợi ý trên phầm mềm (đọc kỹ và thực hiện theo các thông báo hướng dẫn ĐKHP);

 

·        Tập trung đăng ký trực tuyến, hạn chế tối đa việc đề nghị xử lý (offline), sớm ổn định thời khóa biểu và kế hoạch học tập cá nhân đồng thời tham gia đầy đủ các lớp học phần đã đăng ký thành công. Trong trường hợp cần bổ sung hoặc điều chỉnh kết quả đăng ký, Sinh viên phải đăng ký (trực tuyến) lấy số thự tự chờ xử lý, theo dõi lịch bố trí xử lý đăng ký học phần (offline) để thực hiện.


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò: