THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo đã tổ chức giảng dạy các học phần thực hành tiếng Pháp dành cho sinh viên K14 Khoa Tiếng Pháp theo 3 nhóm lớp,

trong đó: Nhóm 1: dành cho SINH VIÊN ĐÃ HỌC TIẾNG PHÁP

              Nhóm 2, 3: dành cho  SINH VIÊN VIÊN CHƯA BIẾT TIẾNG PHÁP.

 Khi đăng ký lớp học phần, sinh viên K14 (năm 1) ngành SP Tiếng Pháp và ngành "Ngôn ngữ Pháp" cần lưu ý để chọn đúng nhóm lớp phù hợp.

(Sinh viên cần liên hệ văn phòng Khoa Tiếng Pháp để biết thêm chi tiết).


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò: