THÔNG BÁO

Sinh viên tải file dưới đây để xem cụ thể hướng dẫn đăng ký xử lý học phần học kỳ II năm học 2017/2018.

https://drive.google.com/open?id=0B_lJxIEeeanONlNRaVpUVEcxYzA

Sinh viên chỉ được đăng ký xử lý tối đa là 3 học phần, trường hợp xử lý học phần thứ 4 trở đi phòng Đào tạo sẽ xem xét xử lý sau (phải trình bày lý do chính đáng).

Thời gian mở đăng ký lấy số thứ tự bắt đầu từ 11h00 ngày 02/01/2018 và kết thúc vào lúc 15h00 ngày 04/01/2018.

Địa điểm xử lý:phòng A.I.3 (dãy nhà A) 

Thời gian xử lý bắt đầu từ 08/01/2018 đến 10/01/2018.

Ngày 05/01/2018 sinh viên vào tài khoản cá nhân trên trang đào tạo tín chỉ của trường để xem lịch hẹn đi xử lý. Khi đi xử lý, sinh viên phải mang theo Phiếu điều chỉnh học phần (đã điền đầy đủ thông tin như khi đã đăng ký trực tuyến) và thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân.


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò: