THÔNG BÁO

Sinh viên K14 tải file dưới đây để xem cụ thể hướng dẫn đăng ký lấy số thứ tự xử lý học phần học kỳ I năm học 2017/2018.

https://drive.google.com/open?id=0B_lJxIEeeanONlNRaVpUVEcxYzA

Theo quy định sinh viên chỉ được đăng ký xử lý tối đa là 3 học phần. Tuy nhiên đối với sinh viên năm thứ nhất trong học kỳ 1 này Trường sẽ cho xử lý tất cả các học phần chưa đăng ký được theo khả năng còn chỗ của các lớp học phần. Từ học kỳ 2 trở đi số học phần xử lý sẽ theo đúng quy định chung. 

Thời gian mở đăng ký lấy số thứ tự bắt đầu từ 08h00 ngày 06/09/2017 và kết thúc vào lúc 16h00 ngày 06/09/2017.

Địa điểm xử lý tại phòng A.I.3 (dãy nhà A).

Sau 17h ngày 06/09/2017, sinh viên vào trang đào tạo tín chỉ của trường để xem lịch hẹn đi xử lý. Khi đi xử lý, sinh viên mang theo Phiếu điều chỉnh học phần (đã điền đầy đủ thông tin như khi đã đăng ký trực tuyến) và Thẻ sinh viên hoặc Giấy tờ tùy thân.

 


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò: