THÔNG BÁO

Sinh viên tải file dưới đây để xem cụ thể hướng dẫn đăng ký xử lý học phần học kỳ 1 năm học 2017/2018.

https://drive.google.com/open?id=0B_lJxIEeeanONlNRaVpUVEcxYzA

Sinh viên chỉ được đăng ký xử lý tối đa là 3 học phần, trường hợp xử lý học phần thứ 4 trở đi phòng Đào tạo sẽ xem xét xử lý sau (phải trình bày lý do chính đáng).

Thời gian mở đăng ký lấy số thứ tự bắt đầu từ 11h00 ngày 15/08/2017 và kết thúc vào lúc 16h30 ngày 17/08/2017.

Thời gian xử lý tại phòng A.I.3 (dãy nhà A) bắt đầu từ 21/08/2017 đến 24/08/2017.
Ngày 18/08/2017 sinh viên vào trang đào tạo tín chỉ của trường để xem lịch hẹn đi xử lý. Khi đi xử lý, sinh viên mang theo Phiếu điều chỉnh học phần (đã điền đầy đủ thông tin như khi đã đăng ký trực tuyến) và Thẻ sinh viên hoặc Giấy tờ tùy thân.

 


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò: