THÔNG BÁO
Hiện nay, Phòng Đào tạo đã phối hợp với các Khoa phụ trách giảng dạy lên kế hoạch tổ chức các lớp học phần học kỳ 3- đợt 2 dành cho SV có nhu cầu học lại, học cải thiện điểm.

Những SV có kế hoạch học tập tại HK 3 (đợt 2) lưu ý các nội dung thông báo liên quan như sau:

1. Các lớp học phần được mở theo kế hoạch sẽ được công bố và cho phép sinh viên đăng ký trực tuyến từ 9h.00 ngày 1.2.2018; bắt đầu hoạt động từ 26.2.2018 và dự kiến kết thúc trước ngày 13.5.2018 để SV kịp Thi kết thúc học phần và tích lũy kết quả học tập vào việc xét tốt nghiệp vào đầu tháng 6 năm 2018.

2. Phòng Kế hoạch tài chính sẽ tổ chức thu học phí vào các ngày: 26 và 27.2.2018 (tại tầng trệt nhà Hiệu bộ)

3.  Sau khi hết hạn ĐK trực tuyến (ngày 8.2.2018), Phòng ĐT sẽ chốt DS lớp lần 1. Nếu số lượng SV đăng ký dưới mức tối thiểu, lớp sẽ bị hủy. Trường hợp SV muốn duy trì lớp theo chế độ lớp riêng, SV phải có đơn và cam kết.

4. Ngày 28.2.2018, Phòng ĐT sẽ chốt DSSV các lớp học phần lần cuối cùng và lên DS chính thức. Những SV chưa đóng học phí sẽ bị hủy khỏi danh sách.

 

 

 


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò: