THÔNG BÁO
Hiện nay một số sinh viên K14 vẫn chưa đăng ký được học phần "Tin học cơ sở" vì lý do lớp đầy hoặc trùng lịch.

Vì vậy Phòng Đào tạo kéo thêm thời gian cho phép đăng ký trực tuyến (đến 8/1) và thêm số lượng sinh viên cho 1 số nhóm lớp học phần. Đề nghị sinh viên K14 theo dõi và thực hiện việc đăng ký (hoặc chuyển nhóm) trực tuyến đối với học phần này trước ngày 8.1.2018, hạn chế việc xin xử lý đăng ký học phần.


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò: