THÔNG BÁO
Sinh viên theo đường link sau để xem toàn văn Thông báo http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/danh-sach-sinh-vien-duoc-ho-tro-chi-phi-hoc-tap-hoc-ky-ii-nam-hoc-2017-2018
Ngày 21/4/2018 Trung tâm Tư vấn & Hỗ trợ Sinh viên của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thừa Thiên - Huế và các doanh nghiệp đối tác tổ chức Ngày Hội Việc Làm tại Trường Đại học Ngoại ngữ cho sinh viên của Trường. Đây là cơ hội rất tốt cho sinh viên, đặc biệt là sinh viên năm cuối, thử sức mình trong tìm kiếm việc làm. Sinh viên theo đường link sau để xem thông tin chi tiết http://tuyensinh.hucfl.hueuni.edu.vn/News/Detail/ngay-hoi-viec-lam-2018
Sinh viên theo đường link sau xem Thông báo http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-cap-chung-chi-gdtc-cho-sinh-vien-khong-chuyen-thuoc-cac-truong-dai-hoc-thanh-vien-khoa-truc-thuoc-dhh-dot-1-nam-2018
Lịch thi KTHP học kỳ 3 (Đợt 2), năm học 2017-2018 đã được công bố trên Trang đào tạo tín chỉ, đề nghị sinh viên đăng nhập tài khoản cá nhân để kiểm tra. Nếu có vấn đề gì liên quan đến lịch thi, sinh viên liên hệ Phòng KT&ĐBCLGD (CV Lê Thị Mỹ Linh) trong giờ hành chính để giải quyết. Sau ngày 26/4/2018, mọi vấn đề liên quan đến lịch thi sẽ không được giải quyết.
THÔNG BÁO
(19/04/2018 14:38)
Trường ĐH Ngoại ngữ đã đăng tải thông báo lịch thi NLNN ngày 06/05/2018. Tuy nhiên, có một số sinh viên bị trùng lịch thi môn chung tại trường Đại học Sư phạm và có đề nghị trường xác nhận thông tin có tham dự kỳ vào kỳ thi nêu trên. Vì vậy, Phòng Đào tạo sẽ tập hợp đơn của những sinh viên này trong ngày đăng ký dự thi 23/04/2018 tại phòng AI.3. (Mẫu đơn đính kèm). Sau thời gian trên, Phòng Đào tạo sẽ thống kê danh sách và làm Giấy xác nhận, sau đó gửi công văn cho trường Đại học Sư phạm đề nghị hỗ trợ. Đề nghị những sinh viên thuộc đối tượng trên khẩn trương hoàn thành đơn và nộp đúng thời gian. Sau thời gian trên, Phòng sẽ không xử lý bất cứ trường hợp nào. http://www.mediafire.com/file/hari9p1nrvegr6d/12._%C4%90%C6%A1n_xin_ho%C3%A3n_thi.doc
Sáng ngày thứ bảy ( 21.4.2018), Trường ĐHNN sẽ trưng dụng dãy nhà B vào việc tổ chức ngày hội việc làm.
THÔNG BÁO Về việc đăng ký dự thi năng lực ngoại ngữ, từ bậc 3 đến bậc 5, bậc 4/6 dành cho các ngoại ngữ khác. dành cho sinh viên chính quy tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế Link đọc thông báo đầy đủ: http://www.mediafire.com/file/heujl92akl4opdr/TB%20Thi%20NLNN%206-5-2018.PDF
Nhằm giới thiệu rõ hơn về Nhà trường cũng như cung cấp cho học sinh, sinh viên, học viên các thông tin về tuyển sinh đại học chính quy, đại học chương trình 2, đại học hệ giáo dục thường xuyên, thạc sĩ và nghiên cứu sinh; từ ngày 06/4/2018 Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế chính thức đưa trang Thông tin tuyển sinh đi vào hoạt động tại địa chỉ http://tuyensinh.hucfl.hueuni.edu.vn/ đồng thời nâng cấp trang Tư vấn tuyển sinh tại địa chỉ https://www.facebook.com/Dai.Hoc.Ngoai.Ngu.Hue.tuvan.hotro.sinhvien/ . Nhà trường xin giới thiệu để học sinh, sinh viên, học viên quan tâm tìm hiểu.
Sinh viên theo đường link để xem Thông báo http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-nop-bao-cao-thong-ke-tinh-hinh-vay-von-sinh-vien-nam-hoc-2017-2018
Sinh viên theo đường link sau để xem Thông báo và thực hiện http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-thu-hoc-phi-hoc-ky-ii-nam-hoc-2017-2018
Thực hiện Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2017 – 2018 của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, Nhà trường triển khai hoạt động khảo sát ý kiến phản hồi từ người học về môn học và hoạt động giảng dạy của giảng viên định kỳ vào cuối mỗi học kỳ của năm học. Việc khảo sát sẽ được triển khai đến tất cả sinh viên trong toàn trường. Mỗi sinh viên sẽ được khảo sát về hoạt động giảng dạy của tất cả các giảng viên ở tất cả các nhóm lớp học phần mà cá nhân sinh viên đang theo học.
Phòng Đào tạo đăng tải kết quả tổng hợp điểm học kỳ I, năm học 2017-2018. http://www.mediafire.com/file/vmgaof878wdxcwo/HB%20HKI%202017-2018.rar
Sinh viên theo đường link xem toàn văn Thông báo http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-bo-sung-ho-so-thuc-hien-che-do-chinh-sach-hoc-ky-ii-nam-hoc-2017-2018-lan-2
Sinh viên theo đường link sau xem toàn văn Thông báo http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-tiep-nhan-sv-thuc-tap-tai-lang-phap-khu-ba-na
Sinh viên theo đường link sau xem toàn văn Thông báo http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-tam-thoi-ve-viec-dao-tao-cung-luc-hai-chuong-trinh-cua-truong-dhnn
Sinh viên đủ điều kiện xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 6/2018 và tất cả sinh viên K11 theo đường link sau xem toàn văn Thông báo http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-lam-cac-thu-tuc-de-nop-ho-so-xet-cong-nhan-tot-nghiep-dai-hoc-he-chinh-quy-lan-1-nam-2018
Sinh viên theo đường link sau để xem toàn văn Thông báo http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-thi-lan-2-hoc-phan-gdtc-hoc-ky-i-nam-hoc-2017-2018
Sinh viên mở file đính kèm để xem thông báo và danh sách sinh viên chưa đạt. https://drive.google.com/open?id=1UtiKqDEKEaMaN-hrLZe_19wPbX5jxFvR
Sinh viên theo đường link sau xem toàn văn Thông báo để thực hiện http://flts.hueuni.edu.vn/Home/Announcement/595

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò: