THÔNG BÁO
SV đọc kỹ thông báo và đăng ký
Đề nghị sinh viên kiểm tra kết quả điểm. Phòng Đào tạo chỉ đăng tải kết quả tổng hợp cuối cùng lên tài khoản cá nhân. Mọi thắc mắc về kết quả điểm (QTHT và Điểm thi) xin vui lòng liên hệ cô Mai, Phòng Đào tạo trường Đại học Sư phạm.
1. Sinh viên KIỂM TRA TÀI KHOẢN CÁ NHÂN THẬT KỸ ĐIỂM HỌC CẢI THIỆN ĐÃ ĐƯỢC CẬP NHẬT, ĐIỂM SỐ VÀ ĐIỂM CHỮ SAU KHI CHUYỂN ĐIỂM CỦA MỘT SỐ SINH VIÊN NGÀNH HỌC THỨ 2. 2. Những trường hợp thiếu hồ sơ, bổ sung gấp tại CV. Nguyễn Thị Nam, Phòng CTHSSV trong thời gian từ 12/06 đến hết 19/06/2018 (Trong giờ hành chính). 3. Những trường hợp có học cải thiện, liên hệ trực tiếp giáo vụ khoa của học phần đó, làm đơn xin xuất điểm trước để kịp thời xét tốt nghiệp. Sau đó thực hiện các bước như trong thông báo cụ thể dưới đây. Link: http://www.mediafire.com/file/9si7jn6w1c199ws/DANH%20SACH%20%u0110%u1EC0%20NGH%u1ECA%20XET%20CONG%20NHAN%20TOT%20NGHIEP%202018%20DOT%201.xls
Đề nghị sinh viên kiểm tra kết quả điểm. Phòng Đào tạo chỉ đăng tải kết quả tổng hợp cuối cùng lên tài khoản cá nhân. Mọi thắc mắc về kết quả điểm (QTHT và Điểm thi) xin vui lòng liên hệ cô Mai, Phòng Đào tạo trường Đại học Sư phạm. Link: http://www.mediafire.com/file/00n0bajyauh4xr5/DIEM_TIN_HOC_hk2.xls
Sinh viên theo đường link sau để xem toàn văn Thông bao http://hucfl.hueuni.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-do-hoc-bong-khuyen-khich-hoc-tap-va-tro-cap-xh-hk2-2017-2018
Sinh viên kiểm tra điểm tại các file đính kèm. Trên mỗi file điểm có đầy đủ cả điểm QTHT và Điểm thi. Kết quả cập nhật vào tài khoản cá nhân chỉ cập nhật tổng điểm. Vì vậy, sinh viên lưu ý. Mọi thắc mắc về kết quả điểm ở file excel, đề nghị sinh viên liên hệ phòng Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm, cô Mai để được giải đáp. Link đính kèm:
Do kế hoạch nhà trường có thay đổi nên buổi tư vấn cho sinh đi thực tập Thái Lan chuyển qua 15h00 ngày 31/5/2018 (lịch cũ: 8h00 ngày 31/5/2018). Các sinh viên năm thứ 3 các Khoa tiếng Anh, Quốc tế học, Việt Nam học theo dõi sự thay đổi này để đi đúng thời gian tư vấn. Phòng Đào tạo
Do một số sinh viên còn thi chiều ngày 12/6/2018, Ks Làng Pháp thay đổi ngày đón sinh viên lên Bà Nà thực tập từ sáng ngày 12/6 sang sáng ngày 13/6/2018. Phòng và giờ đón tiếp vẫn như cũ.
Đây là đợt thi cuối cùng trường hỗ trợ thi dành cho các tiếng và cũng là điều kiện để sinh viên hoàn tất xét công nhận tốt nghiệp, vì vậy kính đề nghị các Khoa triển khai đến sinh viên và tất cả các sinh viên có nhu cầu dự thi khẩn trương làm thủ tục, nộp hồ sơ và kinh phí thi đúng thời gian và địa điểm quy định.
Sinh viên theo đường Link: http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-lich-thi-ket-thuc-hoc-phan-va-danh-sach-sinh-vien-hoc-lai-hoc-cai-thien-ghep-voi-khoa-sau-hk2-nam-hoc-2017-2018 để xem lịch thi Kết thúc học phần, học kỳ 2, năm học 2017-2018 và lịch thi dành cho sinh viên học lại, học cải thiện ghép với khóa sau, học kỳ 2, năm học 2017 - 2018.
Sinh viên theo đường link sau để xem Thông báo http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/khach-san-midtown-tuyen-dung-viec-lam
Sinh viên theo đường link sau để xem toàn văn Thông báo http://hucfl.hueuni.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-ve-viec-di-thuc-tap-o-ba-na-cua-ks-mercure-french-village
Thực hiện chương trình đào tạo theo quy định hiện hành Trường sẽ tổ chức cho sinh viên thực hiện học phần "Thực tập cuối khóa" bắt đầu từ tháng 5/ 2018 đến tháng 9/ 2018. Để thực hiện kế hoạch trên, Trường đề nghị lãnh đạo các khoa phổ biến cho sinh viên K12 (không thuộc ngành Sư phạm) đăng ký thời gian và địa điểm thực tập phù hợp và trên cơ sở được cơ quan tiếp nhận, Trường sẽ ra quyết định cử sinh viên đi thực tập. Thời hạn thực tập được tính từ ngày 01/6/2018 đến hết ngày 30/9/2018 và phải đảm bảo số tiết lý thuyết của 05 tín chỉ được quy định trong chương trình đào tạo.
Sinh viên theo đường link sau xem toàn văn thông báo http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-to-chuc-dang-ky-cac-lop-hoc-lai-hoc-ky-phu-cac-hoc-phan-gdtc-cho-sinh-vien-cac-truong-khoa-cua-dai-hoc-hue
Sinh viên theo đường link http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-lich-thi-va-danh-sach-sinh-vien-duoc-xet-vao-ky-thi-phu-sau-ky-thi-kthp-hoc-ky-1-nam-hoc-2017-2018 để xem thông tin chi tiết.
Theo nội dung Công văn số 480/ĐHH-VP của Giám đốc Đại học Huế, Trường có kế hoạch cho các lớp Đại học Chính quy, Giáo dục thường xuyên, Sau Đại học, Ngoại ngữ không chuyên của Trường nghỉ lễ như sau: 1. Lễ Giổ tổ Hùng Vương: Nghỉ ngày 25/4/2018 (tức ngày 10/3 âm lịch); 2. Lễ 30/4 và 1/5: Nghỉ từ ngày 28/4/2018 đến hết ngày 01/5/2018. Vậy phòng Đào tạo xin thông báo cho tất cả giảng viên, sinh viên và học viên được rõ và kính đề nghị giảng viên chủ động thống nhất với lớp học phần do mình phụ trách về kế hoạch dạy bù sau lễ.

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò: