THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo đã lên lịch hẹn xử lý đăng ký tín chỉ cho sinh viên K11, K12 và K13. Sinh viên vào tài khoản cá nhân của mình để kiểm tra lịch hẹn. Khi đi xử lý, sinh viên mang theo Phiếu điều chỉnh học phần (đã điền đầy đủ thông tin như khi đã đăng ký trực tuyến) và Thẻ sinh viên hoặc Giấy tờ tùy thân. Sinh viên lưu ý đi đúng giờ hẹn. Địa điểm xử lý tại phòng A.I.3 (dãy nhà A).
Sinh viên theo đường link dưới đây để xem chi tiết thông báo.
Sinh viên theo đường link để xem toàn văn thông báo và tải các file danh sách nợ học phí http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-ve-viec-thu-hoc-phi-ky-ii-nam-hoc-2016-2017-dot-3-va-no-hoc-phi-cac-ky-doi-voi-sinh-vien-cac-khoa-he-chinh-quy
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế công bố kết quả tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 (đợt chính thức) gồm:
Sinh viên theo đường link sau để xem toàn văn thông báo http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-tuyen-sinh-hoc-chuong-trinh-dai-hoc-thu-2-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-nam-2017-dot-2
Sinh viên đại học chính quy Trường ĐH Ngoại ngữ lưu ý nội dung thông báo dưới đây.
Sinh viên theo đường link sau xem toàn văn thông báo http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-va-quyet-dinh-hoc-chuong-trinh-dao-tao-dai-hoc-thu-2
Sinh viên đường link sau để xem toàn văn Thông báo http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/cap-hoc-bong-khuyen-khich-hoc-tap-va-tro-cap-xa-hoi-cho-sinh-vien-hkii-nam-hoc-2016-2017
PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ PHÒNG KHTC CÔNG BỐ 2 DANH SÁCH: DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT I - NĂM HỌC 2016-2017 VÀ DANH SÁCH NỢ HỌC PHÍ TOÀN KHÓA.
Đề nghị Sinh viên đã đăng ký thực tập tại Thái Lan theo dõi thời gian và tham dự.
Sinh viên tải file đính kèm để xem đầy đủ danh sách đủ điều kiện ĐIỂM. Sinh viên chuyển điểm sang Ngành học thứ 2, Sinh viên chuyển tiếp điểm từ nước ngoài sẽ được cập nhật danh sách, chậm nhất trong ngày thứ 2 (26/6/2017); Sinh viên ở xa có thể kiểm tra kỹ kết quả, đọc kỹ thông báo và nhờ bạn kiểm tra lại lần 2 tại phòng Đào tạo, tuy nhiên, nếu có sai sót thì SV phải chịu trách nhiệm về bằng cấp sau này. Phòng Đào tạo sẽ không xử lý những trường hợp sai sót sau thời gian điều chỉnh. File DS: http://www.mediafire.com/file/astaldl90t9dl7q/DS+De+Nghi+Tot+Nghiep+2017+Dot+1.rar
THÔNG BÁO Về việc thời gian đi thực tập tại Thái Lan hè 2017 Phòng Đào tạo thông báo cho những sinh viên đăng ký đi thực tập tại 3 trường : Muban Chombueng, Phòng Thương mại UTCC, Naresuan về thời gian thực tập tại 3 trường để mua vé máy bay: • Trường Muban Chongbueng Rajabhat University: từ 19/7/2017 đến 17/8/2017 • Trường Đại học Phòng Thương mại Thái Lan UTCC: 15/7/2017 đến 13/8/2017 • Trường Đại học Naresuan: Từ 01/9/2017 đến 30/9/2017 Lưu ý: Đặt vé máy bay: Thời gian trong vòng 30 ngày ( từ ngày bay đi đến ngày về là trong vòng 30 ngày )
Sinh viên, đặc biệt là sinh viên thuộc diện xét tốt nghiệp đợt thàng 6/2017, theo đường link sau để xem thông báo http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thu-hoc-phi-hkii-nam-hoc-2016-2017-dot-2-va-hki-nam-hoc-2016-2017-dot-6-cua-sinh-vien-he-cq
Sinh viên theo đường link sau để xem toàn văn thông báo http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-dang-ky-hoc-ky-he-hoc-phan-gdtc-cho-sinh-vien-nam-hoc-2016-2017
Sinh viên theo đường link sau để xem toàn văn thông báo http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/danh-sach-nhan-hoc-bong-hkii-nam-hoc-2016-2017
Sinh viên theo đường link sau để xem toàn văn thông báo http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-thu-tien-bao-hiem-y-te-cho-sinh-vien-nam-hoc-2016-2017-dot-3
Sinh viên theo đường link sau để xem thông báo http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/tro-cap-xa-hoi-cho-sinh-vien-he-cq-hoc-ky-ii-nam-hoc-2016-2017
Thực hiện chương trình đào tạo theo quy định hiện hành, Trường sẽ tổ chức cho sinh viên thực hiện học phần "Kiến tập – Thực tập Sư phạm & Thực tập cuối khóa" tại các trường ĐH ở Thái Lan vào tháng 7/2017 & tháng 8/2017. Để thực hiện kế hoạch này, phòng Đào tạo triển khai cho sinh viên đăng ký thực tập tại các trường ở Thái Lan mà sinh viên thấy phù hợp, dựa trên những thông tin do phía trường bạn cung cấp. Kế hoạch đăng ký như sau: (Sinh viên tải file đính kèm để xem đầy đủ thông báo và các mẫu đơn đính kèm) https://drive.google.com/open?id=0B1E0bn0nnihSNnVYVXVrSTBLVTA Lưu ý: Sinh viên có nguyện vọng đi thực tập Thái Lan thì phải tự làm hộ chiếu phổ thông. Thông tin về chương trình thực tập và tên trường Thực tập: https://drive.google.com/open?id=0B1E0bn0nnihSLWdHTHZMazdfMHc
Sinh viên có nhu cầu xem thông báo theo đường link sau http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/bo-tri-cho-o-cho-sinh-vien-thuc-tap-thuc-te-tai-dong-ha-quang-tri

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Anh ngữ AMES