THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo trường ĐH Ngoại ngữ xin thông báo lịch thi và danh sách thi các học phần Tiếng Anh và Tiếng Trung Cơ bản học kỳ 1 năm học 2011-2012 cho sinh viên các trường thành viên Đại học Huế, bao gồm cả sinh viên của trường Đại học Ngoại ngữ học ngoại ngữ 2 là Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung và sinh viên khoa Việt Nam học học Tiếng Anh.
Những sinh viên của trường ĐH Ngoại ngữ học ngoại ngữ 2 là các thứ tiếng khác xem lịch thi trong tài khoản cá nhân trên Trang thông tin đào tạo tín chỉ này. Đề nghị sinh viên xem thông báo, kiểm tra danh sách dự thi và thực hiện theo đúng nội dung thông báo.
Lich thi
Danh sach du thi va phong thi

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang thông tin ngoại ngữ không chuyên Diễn đàn sinh viên Liên hệ quảng cáo