THÔNG BÁO
SV xem lịch thi dưới đây. Thông tin chi tiết về phòng thi và DSSV dự thi cụ thể được đăng tải tại website Trường ĐHSP.
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐÃ SẮP XẾP LỊCH THI 7 HỌC PHẦN MÔN CHUNG, ĐỂ XEM THỜI GIAN CỤ THỂ VÀ PHÒNG THI, ĐỀ NGHỊ SINH VIÊN ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN CÁ NHÂN ĐỂ BIẾT. LỊCH THI: NGÀY 27/05/2017, PHÒNG AIV.1. HỌC PHÍ: 195.000Đ/1TC, SẼ ĐÓNG TẠI PHÒNG THI, NHỮNG BẠN NÀO ĐÃ NỘP TRƯỚC THÌ MANG BIÊN LAI ĐẾN ĐỂ ĐỐI CHIẾU.
Phòng Đào tạo thông báo cho tất cả sinh viên năm 3 khoa tiếng Anh có nguyện vọng đi thực tập tại Thái Lan đến dự buổi gặp mặt để nhà Trường tư vấn, triển khai công việc cho từng chuyến đi cụ thể. Thời gian: 14 giờ, thứ bảy ngày 27 tháng 5 năm 2017. Địa điểm: Hội trường 1 tầng 3 - Nhà Hiệu bộ - Trường Đại học Ngoại ngữ - 57 Nguyễn Khoa Chiêm – TP Huế. Yêu cầu sinh viên đến dự đúng giờ để không làm ảnh hưởng đến công việc chung.
Sinh viên theo các đường link sau để xem kết quả và thông báo về việc phúc khảo: http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/diem-hoc-phan-tu-tuong-ho-chi-minh-va-nhung-nguyen-ly-co-ban-cua-cn-mln-1-cua-sinh-vien-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-hue-hoc-tai-truong-dh-khoa-hoc hoặc http://cems-husc.hueuni.edu.vn/Page/Index.aspx?a=diem-nhung-nguyen-ly-co-ban-cua-chu-nghia-mac-lenin1-cua-sinh-vien-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-hue http://cems-husc.hueuni.edu.vn/Page/Index.aspx?a=diem-tu-tuong-ho-chi-minh-cua-sinh-vien-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-hue
Sinh viên theo đường link sau xem toàn văn thông báo http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-tinh-hinh-thu-hoc-phi-hoc-ky-ii-nam-hoc-20162017-cua-ngan-hang
Phòng Đào tạo dự kiến tổ chức thi kết thúc học phần dành cho lớp LT K11,12 và SPTA tiểu học, các học phần cụ thể sau: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối của Đảng cộng sản Việt Nam, Quản lý hành chính nhà nước và quản lý đào tạo, Giáo dục học 1,2, Tâm lý học 1,2. Lịch thi cụ thể sẽ có trong tài khoản cá nhân. Học phí những lớp này sẽ được thu trong buổi thi của môn đó. Đề nghị sinh viên đã tham gia học những lớp học phần này lưu ý, kiểm tra cẩn thận thời gian lịch thi của cá nhân mình.
Sinh viên tải file đính kèm để xem đầy đủ thông báo và các biểu mẫu kèm theo https://drive.google.com/open?id=0B1E0bn0nnihSYXRRRGVCU2RnZFE
Sinh viên theo đường link sau để xem toàn văn thông báo http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/to-chuc-hk3-chuong-trinh-gdqpan-nam-2016-2017
Sinh viên kiểm tra lịch thi qua tài khoản các nhân và đăng nhập link http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-lich-thi-ket-thuc-hoc-phan-hkiii-dot-2-nam-hoc-2016-2017 để xem lịch chung toàn trường.
Sinh viên đăng nhập vào link http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-lich-thi-danh-sach-hoc-cai-thien-ghep-voi-khoa-sau-hkii-nam-hoc-2016-2017-va-sinh-vien-duoc-xet-thi-bo-sung-tu-hkii-nam-hoc-2015-2016 để xem lịch thi, yêu cầu xem kỹ thông báo và thông tin phòng thi.
Sinh viên kiểm tra lịch thi qua tài khoản cá nhân và đăng nhập theo đường link: http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-lich-thi-ket-thuc-hoc-phan-hkii-nam-hoc-2016-2017 để theo dõi lịch thi cung toàn trường. Yêu cầu sinh viên kiểm tra chính xác thông tin môn học như nhóm, mã học phần trước khi vào phòng thi để điền đúng vào biên bản nộp bài (nếu có yêu cầu).
Sinh viên theo đường link sau xem toàn văn thông báo http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thuc-hien-chinh-sach-hoc-bong-va-ho-tro-phuong-tien-do-dung-hoc-tap-doi-voi-nguoi-khuyet-tat-thuoc-ho-ngheo-ho-can-ngheo
Phòng Đào tạo đã bổ sung kế hoạch giảng dạy và học tập đối với học phần tự chọn "Du lịch điện tử" cho lớp VNH K10 để đảm bảo đủ điều kiện xét tốt nghiệp vào cuối năm học 2016-2017.
Để phối hợp cùng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHNN, ĐHQGHN), hoàn thiện Báo cáo giáo dục ngoại ngữ thường niên, phòng Đào tạo đã cho đăng Thông báo của Trường ĐHNN, ĐHQGHN trên trang web Trường. Đề nghị tất cả sinh viên của Trường theo đường link sau để xem và thực hiện theo đúng nội dung Thông báo. http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/phoi-hop-hoan-thien-bao-cao-giao-duc-ngoai-ngu-thuong-nien-nam-2016
Xem thông báo theo đường link sau http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/nop-bang-bao-cao-thong-ke-tinh-hinh-vay-von-sinh-vien-nam-hoc-2016-2017-lan-2
Vừa qua, Trường đã thực hiện trợ cấp xã hội cho các đối tượng: Sinh viên là người dân tộc ít người ở vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; sinh viên là người mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa; sinh viên là người tàn tật, khuyết tật (SV xem thông tin đầy đủ theo đường link http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/xet-tro-cap-xa-hoi-cho-sinh-vien-thuoc-dien-ho-ngheo).
Hiện nay, Trường đã chính thức lập biên lai học phí gửi qua ngân hàng thu hộ HKII năm học 2016-2017 và hệ thống trang tín chỉ các nhân đã hình thành biên lai thu hộ. Do đó, trên trang Thông tin đào tạo tín chỉ có thể hiện biên lai thu hộ học phí trong trạng thái chưa thu tiền được, thông tin này cho SV biết số tiền SV phải nộp vào tài khoản (chưa tính 50.000d phí phải có trong tài khoản) và số biên lai sẽ xuất cho SV sau khi ngân hàng đã thu hộ học phí. Vì vậy, sinh viên cần lưu ý đóng học phí qua ngân hàng theo đúng quy định của Nhà trường. Xem chi tiết tại đường link sau: http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thu-hoc-phi-hkii-nam-hoc-2016-2017-doi-voi-sinh-vien-cac-khoa-chinh-quy
Sinh viên tải file đính kèm để xem thông báo và lịch thi cụ thể.
Sinh viên vào tài khoản của mình tại trang web này hoặc theo đường link sau để xem lịch thi http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/lich-thi-ket-thuc-hoc-phan-hkii-nam-hoc-2016-2017-cua-sinh-vien-truong-dhnn-hoc-tai-truong-dai-hoc-khoa-hoc-hue
Sau thời gian cho phép chỉnh sửa, điều chỉnh công tác nhập điểm, Phòng Đào tạo đã nhập hoàn tất các bảng điểm của học kỳ I lên tài khoản cá nhân của sinh viên và đăng tải kết quả xét học bổng học kỳ I - năm học 2016-2017. Đề nghị Sinh viên tải file đính kèm để kiểm tra lại kết quả cá nhân. Nếu có sai sót, Sinh viên liên hệ trực tiếp tại phòng Đào tạo, gặp CV. Đạt để được điều chỉnh, kế hoạch cụ thể như sau: Thời gian: Từ 14/03/2017 đến hết 20/04/2017 (trong giờ hành chính); Sau thời gian trên, Phòng sẽ chuyển kết quả xét cuối cùng sang phòng Công tác học sinh và sinh viên để làm thủ tục xét học bổng. Vì vậy đề nghị sinh viên xem kỹ và thực hiện đúng thời gian trên. https://drive.google.com/open?id=0B1E0bn0nnihSUTZyNXBEQjNkZjg

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Anh ngữ AMES