THÔNG BÁO
Sinh viên theo đường link sau xem toàn văn Thông báo http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-bo-sung-ho-so-sinh-vien-khoa-k11-k12-k13
Sinh viên đọc thật kỹ thông báo và kiểm tra danh sách đính kèm. Mọi thắc mắc hoặc chưa có tên trong danh sách, liên hệ trực tiếp CV. Đạt, Phòng Đào tạo để được xử lý. Những sinh viên có nguyện vọng đổi chuyên ngành thì đến xác nhận trực tiếp tại Phòng Đào tạo. Thời gian ký xác nhận và xử lý: Từ 04/12/2017 đến sáng ngày 08/12/2017.
Sinh viên theo đường link sau để xem toàn văn Thông báo http://flts.hueuni.edu.vn/Home/Announcement/546
Khoa Tiếng Anh thông báo đến sinh viên năm 4 (khóa 11) ngành Sư phạm tiếng Anh, vào lúc 08h30 ngày thứ 2 (04/12/2017) tại phòng B.II.1 sinh viên đến để bốc thăm chia nhóm các trường đi thực tập sư phạm. Đây là công việc quan trọng ảnh hưởng đến việc thực tập sau này. Nếu có thắc mắc, sinh viên liên hệ trực tiếp khoa Tiếng Anh để được giải quyết.
Sinh viên theo đường link sau xem toàn văn Thông báo http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-nop-ban-photo-the-bao-hiem-y-te-tai-dia-phuong-cua-sinh-vien-khoa-111213-nam-hoc-2017-2018
Phòng Đào tạo đã cập nhật lịch thi chính thức vào tài khoản cá nhân của sinh viên. Đề nghị Sinh viên kiểm tra và dự thi đúng thời gian và địa điểm. Sinh viên có thể xem lịch tổng thể trên website của trường Đại học Khoa học.
Sinh viên theo đường link sau xem toàn văn Thông báo http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-to-chuc-trao-hoc-bong-cua-quy-tu-thien-phucs-fond-nam-hoc-2017-2018
Trung tâm CNTT, ĐHH thông báo ngày chủ nhật (19/11/2017) Trung tâm sẽ tạm dừng hoạt động tất cả các phần mềm đặt tại Trung tâm, trong đó có phần mềm Đào tạo tín chỉ và Quản lý Ngoại ngữ không chuyên của Trường, để chuyển máy chủ. Vậy, phòng Đào tạo xin kính báo để tất cả các thầy cô và sinh viên chủ động sắp xếp công việc có liên quan đến 2 phần mềm nói trên.
Sinh viên theo đường link sau để xem toàn văn Thông báo http://flts.hueuni.edu.vn/Home/Announcement/540
Sinh viên theo đường link sau xem toàn văn Thông báo và thực hiện http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-nop-hoc-phi-hoc-ky-i-nam-hoc-2017-2018
Theo Thông báo số 904/TB-ĐHNN ngày 07/11/2017 của Hiệu trưởng, phòng Đào tạo xin thông báo như sau: Tất cả các lớp Đại học Chính quy, Không chính quy, Sau Đại học, Ngoại ngữ Không chuyên tại Trường được nghỉ học ngày 20/11/2017 để tổ chức và tham dự các hoạt động kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam. Kính đề nghị lãnh đạo các khoa thông báo cho giảng viên và sinh viên, học viên của đơn vị mình được rõ.
Do tình hình mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp, Trường quyết định cho tất cả các lớp đại học chính quy, không chính quy, ngoại ngữ không chuyên, sau đại học nghỉ học chiều và tối ngày thứ 3 (07/11/2017). Các xuất kiểm tra tiếng Anh đầu vào tối thứ 3 (07/11/2017) cũng không tổ chức. Sinh viên hoãn thi đầu vào xem Thông báo theo đường link http://flts.hueuni.edu.vn/Home/Announcement/534 để nắm tin tức cụ thể.
Do tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo cho tất cả các lớp đại học chính quy, không chính quy, ngoại ngữ không chuyên, sau đại học nghỉ học ngày thứ 2 (06/11/2017). Các xuất kiểm tra tiếng Anh đầu vào tối thứ 2 (06/11/2017) cũng không tổ chức. Đề nghị tất cả sinh viên, học viên có liên quan theo dõi các thông báo tiếp theo trên trang web này và trên trang Quản lý Ngoại ngữ không chuyên để nắm được tình hình và thực hiện.
Sinh viên theo đường link sau để xem toàn văn Thông báo http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-buoc-sinh-vien-thoi-hoc-do-nghi-hoc-khong-phep
Sinh viên theo đường link sau xem toàn văn Thông báo http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-lam-cac-thu-tuc-de-nop-ho-so-xet-cong-nhan-tot-nghiep-dai-hoc-he-chinh-quy-dot-2
Những SV và GV được bố trí dạy và học tại phòng AI.9 lưu ý thực hiện nội dung thông báo sau

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Anh ngữ AMES