THÔNG BÁO
Vừa qua, Nhà trường đã ban hành Công văn số 40/ĐHNN-CTHSSV ngày 25/3/2016 về việc xét miễn, giảm học phí HKII năm học 2015-2016 cho sinh viên hệ chính quy theo hướng dẫn của Đại học Huế tại Công văn số 302/ĐHH-CTHSSV ngày 23/3/2016. Hiện tại, Đại học Huế đã có Văn bản số 464/HD-ĐHH ngày 22/4/2016 về hướng dẫn thực hiện chính sách miễn, giảm học phí từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021; (SV tải 2 file đính kèm để xem toàn bộ các nội dung liên quan)
Để chuẩn bị tốt cho việc xét tốt nghiệp và tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên năm cuối hệ chính quy khóa 2012 - 2016, Nhà trường kính đề nghị lãnh đạo các Khoa thông báo cho các sinh viên cuối khóa (K9) và một số sinh viên các khóa trước chưa tốt nghiệp có nguyện vọng tốt nghiệp trong đợt này nộp hồ sơ xét tốt nghiệp bao gồm: (SV tải file nén kèm theo để xem thông báo và tất cả các văn bản, biểu mẫu liên quan)
Vừa qua, Nhà trường đã tiến hành xác nhận vay vốn cho sinh viên các khóa trong năm học 2015 – 2016. Nhằm thống kê chính xác tình hình vay vốn của sinh viên cuối khóa, Nhà trường yêu cầu Trợ lý công tác sinh viên phối hợp cùng Cố vấn học tập các lớp khóa 9 theo dõi, phổ biến cho Ban cán sự các lớp tiến hành thống kê và nộp bảng báo cáo tình hình vay vốn sinh viên của lớp mình trong năm học 2015 – 2016 (tải file đính kèm để xem toàn văn thông báo và lấy mẫu thống kê)
Sau 2 tuần kiểm tra đối chiếu, phúc khảo điểm thì nay Phòng Đào tạo công bố danh sách đề nghị xét học bổng và chuyển danh sách này sang phòng CTHSSV để đối chiếu làm học bổng chính thức. Lưu ý: Những sinh viên đã có kết quả điểm HK3 nhưng chưa được cập nhật trên tài khoản, thì đến Phòng Đào tạo để xử lý chuyển. P/S: Cập nhật danh sách Trung PD K10
Ngân hàng Vietinbank Huế xin thông báo: Hiện nay sinh viên đại học chính quy của trường Đại học Ngoại ngữ bắt đầu đóng học phí thông qua tài khoản của mình ở ngân hàng Vietinbank Huế. Để không xảy ra sự cố, đề nghị sinh viên kiểm tra thông tin về tài khoản trong file đính kèm.
Yêu cầu toàn thể sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Huế đều phải tham gia Khảo sát. Sinh viên xem thông báo cụ thể và hướng dẫn thực hiện trên file đính kèm.
THÔNG BÁO DANH SÁCH DỰ THI NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ - ĐỢT THI 24/04/2016 Thông báo danh sách dự thi NLNN Tiếng Anh đợt thi ngày 24/04/2016 tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế. Địa điểm thi: Dãy nhà C - Trường Đại học Ngoại ngữ - 57 Nguyễn Khoa Chiêm - TP Huế. Thời gian : Thí sinh có mặt tại địa điểm thi lúc 6h45. Thí sinh có thể xem số báo danh và phòng thi tại Website hucfl.edu.vn/vi hoặc danh sách được dán tại bảng khu vực thi và trước cửa phòng thi. Đề nghị thí sinh dự thi xem SBD tại file đính kèm và có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định (mang theo thẻ dự thi hoặc Giấy tùy thân có ảnh). Mọi sai sót về thông tin cá nhân xin vui lòng điều chỉnh tại phòng thi ở buổi thi đầu tiên.(Download Danh sách dự thi). Những trường hợp nào chưa có tên vui lòng liên hệ Phòng Hội đồng CII.7 trước 6h20 để được bổ sung vào danh sách dự thi.
Hiện nay, Trường đã chính thức gửi danh sách đóng học phí qua ngân hàng thu hộ học kỳ II năm học 2015-2016 và nợ học phí học kỳ I 2015-2016 đợt 5. ( SV tải các file đính kèm để xem toàn văn thông báo và các danh sách nợ học phí)
Sinh viên tải file đính kèm để xem đầy đủ thông báo.
SV xem lịch thi các học phần môn chung tại trường ĐH Khoa học học kỳ 2 NH 2015-2016 ở file (pdf ) đính kèm dưới đây

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang thông tin ngoại ngữ không chuyên Liên hệ quảng cáo