THÔNG BÁO
Thí sinh đăng ký dự thi tải file đính kèm để xem đầy đủ nội dung thông báo. *Lưu ý: Trước khi đến làm thủ tục dự thi, những thí sinh thuộc các đối tượng sau đây thì thực hiện việc tải mẫu đơn xác nhận đính kèm, điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, và có xác nhận của cơ sở đào tạo Sau đại học hoặc của cơ quan đang công tác : 1. Thí sinh muốn đăng ký dự thi đầu vào các chuyên ngành Sau đại học thuộc Đại học Huế 2. Các ứng viên nghiên cứu sinh thuộc Đại học Huế 3. Các thí sinh tự do là giáo viên tiếng Anh Lưu ý: Thí sinh nhận phiếu đăng ký tại phòng đăng ký AI.3 - Trường Đại học Ngoại ngữ.
Sau kỳ thi kết thúc học phần Học kỳ I, năm học 2015-2016, Ban Giám hiệu Nhà trường đã xét duyệt đơn xin thi bổ sung một số học phần của những sinh viên vắng thi có lý do chính đáng theo quy chế. Vì vậy, Trường có kế hoạch tổ chức một kỳ thi Bổ sung cho các sinh viên nói trên. Thời gian thi: 20/02/2016 (sẽ có lịch thi cụ thể). Địa điểm : Giảng đường C Trường Đại học Ngoại ngữ. Nay Trường thông báo kế hoạch này để sinh viên toàn Trường được. Mọi liên hệ yêu cầu giải quyết công việc, sinh viên gửi về Trường qua Phòng KT-ĐBCLGD (Chuyên viên Lê Thị Mỹ Linh, sđt: 01682503835, email: lmylinh24@gmail.com) trước ngày 29/01/2016 để chốt lịch thi chính thức. Yêu cầu các sinh viên xem danh sách trên file đính kèm và chú ý theo dõi để biết lịch thi cụ thể cho từng môn thi.
Phòng Đào tạo đề nghị tất cả sinh viên K9 (kể cả những SV đã và sẽ đi thực tập ở nước ngoài) phải hoàn tất việc đăng ký các học phần như:
Phòng Đào tạo thông báo cho những SV K9 ngành SP Tiếng Anh và ngành Tiếng Anh CN ngữ văn đã đăng ký ngoài biên chế
Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trong học kỳ II năm học 2015 - 2016, Ban Giám hiệu Nhà trường đề nghị Lãnh đạo các đơn vị phổ biến cho sinh viên thực hiện một số công việc sau đây về xác nhận vay vốn, trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập (SV tải file đính kèm để xem toàn văn thông báo và các văn bản, danh sách có liên quan)
THÔNG BÁO THỜI GIAN NHẬN CHỨNG CHỈ CÁC ĐỢT THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ - ĐỢT THI 20/12/2015 Phòng Đào tạo - Trường Đại học Ngoại ngữ xin thông báo thời gian phát chứng chỉ khảo sát năng lực ngoại ngữ cụ thể như sau: Thời gian : Thứ 3, thứ 5 hàng tuần (trong giờ hành chính) Địa điểm : Phòng AI.3, gặp CV. Tâm Lệ phí cấp CC : 50.000đ/1 CC Bắt đầu phát chứng chỉ đợt thi ngày 20/12/2015. Khi đến nhận chứng chỉ, yêu cầu thí sinh mang theo thẻ dự thi, hoặc CMND để nhận chứng chỉ, những trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền nhận thay hoặc xác nhận của cơ quan đang công tác. Những thí sinh đăng ký dự thi đề 3 bậc ( bậc 3-5) nếu có nhu cầu nhận chứng chỉ tương ứng cấp độ đạt được, thì liên hệ trực tiếp CV. Tâm để đăng ký. Thời gian đăng ký: từ ngày 20/1/2016 đến hết ngày 29/1/2016. Thời gian trả chứng chỉ đăng ký : 23/2/2016. Phòng Đào tạo
SV đọc nội dung thông báo ở file đính kèm theo sau.
Trong khoảng thời gian 2 tuần đầu tiên của học kỳ 2 NH 2015-2016,
theo kế hoạch tổ chức giảng dạy, các lớp HP "Ngữ pháp chức năng" nhóm 1,2,3,4,5 được biên chế cho SV K9 ngành Sư phạm.
THÔNG BÁO TKB CÁC LỚP BẰNG 2 TẠI HUẾ, LIÊN THÔNG SPTA TẠI HUẾ VÀ QUẢNG TRỊ NĂM HỌC 2015-2016 Phòng Đào tạo thông báo đến các học viên thời khóa biểu cụ thể của học kỳ này như sau: (TKB đính kèm) Lưu ý: - 2 lớp Anh bằng 2 K9 học chung TKB và theo dõi kế hoạch để đi thực tập và làm báo cáo, thông báo về việc thực tập sẽ được cập nhật chi tiết sau. Lịch thi dự kiến của 2 lớp Bằng 2 K9,K10 sẽ được chuyển ra sau Tết âm lịch, dự kiến đầu tháng 3. Đề nghị anh chị học viên lưu ý để sắp xếp thời gian cho phù hợp. - Buổi học đầu tiên của các lớp mới cụ thể sau: + Lớp Bằng 2 K11 : 18h00, ngày 18/1/2016, Phòng AII.7 + Lớp LT SPTA Huế K11: 8h00, ngày 16/1/2016, Phòng AII.8 + Lớp LT SPTA Quảng Trị K11: 7h30, ngày 16/1/2016, Phòng 302, Phân Hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị.

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang thông tin ngoại ngữ không chuyên Liên hệ quảng cáo