THÔNG BÁO
Do nhu cầu học lại, cải thiện học phần "Văn học Anh 1" vượt quá so với đơn dề nghị của sinh viên gửi đến phòng Đào tạo, Trường sẽ
THÔNG BÁO NGHỈ HỌC CÁC NHÓM TỐI 21/09/2016 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Để đảm bảo an toàn, Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo đến những SV tham gia học NNKC tối nay (21/09/2016) được nghỉ học, Kế hoạch học ngày mai vẫn tiếp tục bình thường. Nếu có thay đổi, Trường sẽ tiếp tục cập nhật thông báo.
Những lớp học riêng đã được duyệt mở lớp (theo kế hoạch đã được thông báo) hiện được công bố ở học kỳ 3 NH 2016-2017 kể từ ngày 20.9.2016
Sinh viên tải file theo đường Link đính kèm để xem danh sách cụ thể. Thời gian chỉnh sửa, cập nhật điểm: Từ ngày 20/9 đến hết ngày 23/9/2016 Sau thời gian trên, Phòng Đào tạo sẽ chuyển danh sách cập nhật học bổng sang phòng CTHSSV để xét học bổng HK2. Vì vậy đề nghị SV nhanh chóng kiểm tra, đối chiếu và nghiêm túc thực hiện thông báo. Link: http://www.mediafire.com/download/2h4v9ahixsayi5p/HB_HKII_2015-2016.rar
Căn cứ đơn đăng ký học lại, học cải thiện thực hành tiếng (nghe- nói-đọc-viết) và đơn đề nghị mở các lớp học riêng của sinh viên đại học chính quy Trường ĐHNN; Phòng Đào tạo đã lên kế hoạch tổ chức các lớp học phần như sau:
Sinh viên vào trang web của Trường theo địa chỉ http://hucfl.edu.vn/vi/ , vào Menu đào tạo, tải thông báo: Tập huấn đào tạo tín chỉ và đăng ký học phần HK1 NH 2016-2017 dành cho SV năm 1 và thông báo Lưu ý dành cho sinh viên nhập học bổ sung đợt 1 để xem về đăng ký lớp lớp tín chỉ; vào Menu Ngoại ngữ không chuyên, tải thông báo: Thông tin dạy và học NNKC dành cho SV năm thứ nhất để xem về đăng ký học NNKC.
SV theo đường link sau để xem toàn văn thông báo http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/xet-mien-giam-hoc-phi-cho-sinh-vien-he-dai-hoc-chinh-quy
Thực hiện Công văn số 1054/ĐHH-CTHSSV ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Đại học Huế về việc phân bổ chỉ tiêu xét cấp học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2016-2017, nay Nhà trường thông báo cho những sinh viên có nhu cầu xin cấp học bổng các thông tin về học bổng như sau (SV theo đường link sau xem toàn văn TB http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/xet-chon-sinh-vien-nhan-hoc-bong-nguyen-truong-to-nam-hoc-2016-2017 )
Phòng Đào tạo thông báo cho những SV đã đăng ký vào các Lớp Học Phần dưới đây phải chuyển nhóm hoặc hủy tên ra khỏi Danh Sách lớp.
Phòng Đào tạo tiếp tục tổ chức cho sinh viên Khóa 10 ngành Sư phạm tiếng Anh và sinh viên Khóa 10 ngành Ngôn ngữ Anh có nguyện vọng đăng ký học thêm chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh bậc Tiểu học và Tiếng Anh sư phạm bậc Tiểu học
Sinh viên năm 1(K13) Trường ĐHNN đọc kỹ những nội dung dưới đây để thực hiện việc đăng ký học phần (sau khi được tập huấn về đăng ký học phần) theo đúng quy định. Sinh viên theo đường link sau tải file về để đọc và thực hiện các nội dung có liên quan http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/tap-huan-dao-tao-tc-va-dang-ky-hoc-phan-hk1-nh-2016-2017-cho-sv-nam-1
Sinh viên xem thông báo của khoa GDTC theo đường link sau http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thu-hoc-phi-chung-chi-gdtc-hoc-ky-1-nam-hoc-2016-2017
Do nhu cầu đăng ký học học phần "NGOẠI NGỮ II TH I.5 (ANH-TH DỊCH 1) của sv vượt quá do với kế hoạch, Phòng ĐT đã mở thêm 01 lớp đối với HP này. ( xếp vào tiết 3-5 thứ 6)
vì lý do đặc biệt, các lớp học phần "Văn học Anh 1 nhóm 1,2,3,4,5,6" do thầy Đặng Ngọc Hiếu sẽ lùi lại 1 tuần so với thời gian bắt đầu ghi trên thời khóa biểu.
Do số lượng sinh viên đăng ký các lớp học phần nghe 3 và nói 3 đã đầy và không thể xử lý được nữa nên phòng Đào tạo đã mở gia hạn đăng ký 2 học phần trên đến ngày 03/09/2016. Vì vậy yêu cầu những viên K12 còn lại chưa đăng ký được 2 học phần trên tự vào tài khoản của mình để đăng ký.
Trường ĐHSP có yêu cầu thay đổi phòng học các lớp HP học tại trường ĐHSP vào ban đêm (không thay đổi lịch học và giảng viên).
Theo quy định của Nhà trường, các lớp phải nộp bản đánh giá kết quả rèn luyện (có xác nhận của Khoa) tại Phòng Công tác Sinh viên sau khi kết thúc học kỳ. Tuy vậy, cho đến nay Trường vẫn chưa nhận được Bản đánh giá kết quả rèn luyện của các lớp.
Hiện tại đến ngày 15/08/2016 vẫn còn nhiều sinh viên chưa đóng học phí học kỳ (mở đường link này, tải file đính kèm để xem toàn văn thông báo và các danh sách nợ học phí http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-nop-hoc-phi-no-cac-khoa ).Các bạn có trong danh sách nợ học phí sẽ bị khóa tài khoản đăng kí tín chỉ. Trong thời gian thu hộ học phí, hàng ngày ngân hàng sẽ quét học phí vào lúc 8h30 phút. Sau 8h30 phút trong 1 ngày Phòng KH-TC sẽ lấy danh sách sinh viên mà ngân hàng đã thu hộ học để mở tài khoản đăng kí tín chỉ kịp thời. Vậy Phòng Kế hoạch – tài chính thông báo đến sinh viên các khóa theo dõi và nộp học phí. Thời gian thu: từ ngày 16/08/2016 đến 30/08/2016. Trường hợp sinh viên thắc mắc hoặc đối chiếu học phí thì liên hệ Phòng KH-TC, CV: Lê Thị Mai Thảo, SĐt: 0947299559.
Do phòng Đào tạo bận tổ chức thi vào ngày thứ 2 (29/08/2016) nên lịch xử lý đăng ký HP học kỳ 1- 2016/2017 sẽ được điều chỉnh cụ thể như sau ( sinh viên lưu ý dòng bôi màu vàng): Hạn nhận và xử lý đơn điều chỉnh ĐK lớp HP cho K11 và K12 chuyển từ 29.8 đến 31.8.2016 sang 30.8 đến 1.9.2016 còn lại kế hoạch vẫn như cũ.

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên

Diễn đàn sinh viên

Trang thông tin ngoại ngữ không chuyên Liên hệ quảng cáo