THÔNG BÁO
Do kế hoạch có thay đổi, sinh viên Ngôn ngữ Anh và Ngôn ngữ Nga trúng tuyển nguyện vọng 3 không học Giáo dục thể chất nhóm 27&28 như đã thông báo mà sẽ học cùng nhóm với sinh viên NV3 của trường ĐH Kinh tế vào sáng thứ 7 tiết 1, 2. Sinh viên đến phòng Đào tạo khoa Giáo dục thể chất, gặp thầy Nghĩa để được bố trí vào lớp.
Phòng Công tác HSSV kính gửi lãnh đạo các khoa và sinh viên trong diện chờ xét công nhận tốt nghiệp thông báo về các thủ tục và mẫu đơn xin xét công nhận tốt nghiệp (xin tải các file đính kèm).
Phòng Đào tạo yêu cầu những SV có nguyện vọng học lại, hoặc học cải thiện điểm tại các lớp học phần thuộc kế hoạch kỳ 3, NH 2014-2015 cần thực hiện các nội dung như sau:
Phòng Đào tạo yêu cầu toàn bộ SV đã đăng ký thành công học phần "Tiếng Nhật tổng hợp I.1" kỳ 3 năm học 2014-2015
Sinh viên năm thứ nhất Đại học Huế vừa trúng tuyển nguyện vọng 3 tải các Hướng dẫn, Quy định, Kế hoạch trong file đính kèm xuống để đọc và thực hiện theo đúng các nội dung trong đó. Nếu có vấn đề gì thắc mắc liên hệ tổ Quản lý Ngoại ngữ không chuyên, phòng Đào tạo trường ĐH Ngoại ngữ (0543830678) trong giờ hành chính.
Những SV đã đăng ký vào 2 lớp học phần Giáo dục thể chất 1 nhóm 27 và nhóm 28 phải tham gia lớp học kể từ chiều thứ bảy (11.10.2014).
Khoa Giáo dục thể chất thông báo về việc nhận chứng chỉ Giáo dục thể chất như sau (xem file đính kèm).
Hiện nay, các lớp HP dành cho SV học lai, học cải thiện điểm được bố trí ở học kỳ 3 NH 2014-2015 đã di vào hoạt động.
Ngày 05/10/3014 trường Đại học Ngoại ngữ sẽ tổ chức kiểm tra đầu vào cho sinh viên trúng tuyển nguyện vọng 2 năm tuyển sinh 2014 của các trường ĐHSP, ĐHKT, ĐHNN. Sinh viên dự thi kiểm tra đầu vào ngoại ngữ không chuyên tiếng Anh ngày 05/10/2014 tải file đính kèm xuống đọc kỹ để biết cách thi online.
Trong năm học 2013 – 2014 Trường đã thống kê số lượng sinh viên tự ý bỏ học không có lý do (Có danh sách kèm theo).

 Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò: