THÔNG BÁO
Sinh viên theo đường link sau để xem Thông báo http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/danh-sach-sinh-vien-duoc-mien-giam-hoc-phi-hoc-ky-1-nam-hoc-2017-2018
Phòng kế hoạch -tài chính phối hợp Phòng Đào tạo tổ chức thu học phí đối với những SV đã đăng ký vào các lớp học phần thuộc học kỳ 3 NH 2017-2018 theo kế hoạch như sau:
Sinh viên theo đường link sau để xem toàn văn Thông báo http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/tuyen-dung-cong-tac-vien-kinh-doanh
Sinh viên theo đường link sau để xem toàn văn Thông báo http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/bo-sung-mau-ke-khai-thu-bhyt-cua-sinh-vien
SInh viên theo đường link sau để xem toàn văn Thông báo http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/phat-hanh-the-gui-xe-dai-han-danh-cho-hoc-vien-sinh-vien
Sinh viên các khóa K11, K12, K13 đã nộp phiếu đăng ký học lại, cải thiện các học phần thực hành tiếng thuộc kế hoạch học tập K14 lưu ý
Để phòng tránh cơn bão số 10, phòng Đào tạo xin thông báo cho tất cả các lớp Sau Đại học, Đại học Chính quy, Không chính quy, Ngoại ngữ không chuyên của Trường nghỉ học ngày 15/9/2017. CBVCLĐ vẫn làm việc bình thường.
Hiện tại, vẫn còn nhiều Sinh viên Nhật K14 đăng ký các học phần Tiếng Nhật tổng hợp không trùng tên nhóm như đã được hướng dẫn.
Sinh viên theo đường link sau để xem Thông báo http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/chinh-sach-giao-duc-doi-voi-nguoi-khuyet-tat-nam-hoc-2017-2018
Sinh viên theo đường link sau xem Thông báo http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/ho-tro-chi-phi-hoc-tap-doi-voi-sinh-vien-la-nguoi-dan-toc-thieu-so-nam-hoc-2017-2018
Sinh viên theo đường link sau xem Thông báo http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/xet-tro-cap-xa-hoi-cho-sinh-vien-he-chinh-quy-nam-hoc-2017-2018
Do một số khá lớn sinh viên Nhật K14 đăng ký các học phần Tiếng Nhật tổng hợp không theo cùng tên nhóm như đã được hướng dẫn, dẫn đến nhiều khó khăn cả về phía sinh viên
Theo kế hoạch giảng dạy, Sinh viên năm 1 khoa Nhật sẽ bắt đầu học theo nhóm học phần đã đăng ký, bắt đầu học từ 11/9/2017. Tuy nhiên, do số lượng các nhóm học phần lớn và khoa chưa sắp xếp và tách được lớp. Phòng Đào tạo đã liên hệ lãnh đạo Khoa Nhật và thông báo đến Giảng viên vẫn triển khai giảng dạy theo đúng kế hoạch và giảng dạy chậm để sinh viên dễ dàng học tập. Vì vậy, những sinh viên đã đăng ký các nhóm lớp, theo đúng kế hoạch và đi học bình thường.
Sinh viên xem thông báo theo đường link http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/xet-mien-giam-hoc-phi-cho-sinh-vien-he-dai-hoc-chinh-quy-59af60958f223
Sinh viên xem thông báo theo đường link http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thu-hoc-phi-chung-chi-giao-duc-the-chat-hoc-ky-1-nam-hoc-2017-2018
Sinh viên xem thông báo theo đường link http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/dang-ky-hoc-lop-rieng-cac-hoc-phan-gdtc-cho-sinh-vien-cac-truong-khoa-khoa-tuyen-sinh-nam-2014-tro-ve-truoc
Do lỗi của server không mở được đăng ký lấy số thứ tự xử lý học phần trên trang tín chỉ dành cho sinh viên K14 sáng ngày 6/9/2017 nên phòng Đào tạo sẽ chuyển thời gian mở đăng ký sang 14h00 ngày 6/9/2017 và kết thúc vào lúc 22h00 ngày 6/9/2017. Sáng ngày 07/09/2017, sinh viên vào trang đào tạo tín chỉ của trường để xem lịch hẹn đi xử lý. Khi đi xử lý, sinh viên mang theo Phiếu điều chỉnh học phần (đã điền đầy đủ thông tin như khi đã đăng ký trực tuyến) và Thẻ sinh viên hoặc Giấy tờ tùy thân. Địa điểm xử lý: Phòng A.I.3 (Dãy nhà A)
Sinh viên theo đường link sau tải file về để xem Danh sách http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/danh-sach-lop-truyen-thong-khoa-14-2017-2021

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Anh ngữ AMES