THÔNG BÁO
Để có đầy đủ thông tin của sinh viên để làm hồ sơ xét tốt nghiệp, đăng ký dịch vụ thanh toán trực tuyến qua ngân hàng thương mại, và các yêu cầu khác liên quan đến công tác sinh viên, Ban quản trị Website đề nghị các sinh viên thực hiện khai báo các thông tin cá nhân như sau:
Để đáp ứng nguyện vọng của sinh viên trong việc đóng bảo hiểm, Phòng Công tác học sinh, sinh viên; Phòng Kế hoạch – Tài Chính xin thông báo các lớp trên kế hoạch thu bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể cho sinh viên như sau: (xem file đính kèm)
Sinh viên tải file đính kèm xuống để xem lịch thi.
Hiện nay, Phòng Đào tạo phát hiện thấy một số trường hợp SV năm 1 Tiếng Anh không đăng ký đúng tên nhóm lớp học phần
Hiện nay, Phòng Đào tạo đã duyệt đăng ký đối với SV đã đăng ký học phần Nghe 1 (Tiếng Anh) .
Mặc dù đã được tập huấn nhưng hiện nay nhiều sinh viên năm thứ nhất của trường vẫn chưa thực hiện đúng việc đăng ký và gặp nhiều khó khăn trong đăng ký. Nay phòng Đào tạo thông báo lại để sinh viên nắm và thực hiện.
Sáng nay ngày 08/9/2014, từ 8.30, phòng Đào tạo đã công bố thời khóa biểu cho sinh viên năm thứ nhất đăng ký. Tuy nhiên, sinh viên vào mạng đồng loạt và gây nghẽn mạng. Sinh viên để máy tính hoặc smartphone vào mạng và chờ khiến tình trạng nghẽn mạng càng trầm trọng hơn. Kết quả là hầu hết các sinh viên đều không đăng ký được. Để tránh tình trạng này, phòng Đào tạo đề nghị những sinh viên không đăng ký được tắt không vào mạng nữa, chờ một thời gian sau sẽ vào mạng để đăng ký. Thời gian để đăng ký ngắn nhất là 02 ngày cho một đợt nên sinh viên không nên nôn nóng.
Hiện nay, một số lớp Hp thuộc Thực hành tiếng khoa Tiếng Anh được gia hạn đăng ký ( do chưa đầy lớp) để SV có thể vào đăng ký.
Phòng Đào tạo nhắc nhở toàn thể SV năm thứ nhất lưu ý về việc đăng ký học phần kỳ 1 năm học 2014-2015 như sau:
Do thầy Trương Viên đi công tác, các lớp học phần do thầy giảng dạy sẽ nghỉ học trong tuần từ 08 đến 13/9/2014 và bắt đầu học từ 15/9/2014. Vậy, phòng Đào tạo thông báo để sinh viên các lớp này được rõ.

 Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò: