THÔNG BÁO
Đề nghị Sinh viên đã đăng ký thực tập tại Thái Lan theo dõi thời gian và tham dự.
Sinh viên tải file đính kèm để xem đầy đủ danh sách đủ điều kiện ĐIỂM. Sinh viên chuyển điểm sang Ngành học thứ 2, Sinh viên chuyển tiếp điểm từ nước ngoài sẽ được cập nhật danh sách, chậm nhất trong ngày thứ 2 (26/6/2017); Sinh viên ở xa có thể kiểm tra kỹ kết quả, đọc kỹ thông báo và nhờ bạn kiểm tra lại lần 2 tại phòng Đào tạo, tuy nhiên, nếu có sai sót thì SV phải chịu trách nhiệm về bằng cấp sau này. Phòng Đào tạo sẽ không xử lý những trường hợp sai sót sau thời gian điều chỉnh. File DS: http://www.mediafire.com/file/astaldl90t9dl7q/DS+De+Nghi+Tot+Nghiep+2017+Dot+1.rar
THÔNG BÁO Về việc thời gian đi thực tập tại Thái Lan hè 2017 Phòng Đào tạo thông báo cho những sinh viên đăng ký đi thực tập tại 3 trường : Muban Chombueng, Phòng Thương mại UTCC, Naresuan về thời gian thực tập tại 3 trường để mua vé máy bay: • Trường Muban Chongbueng Rajabhat University: từ 19/7/2017 đến 17/8/2017 • Trường Đại học Phòng Thương mại Thái Lan UTCC: 15/7/2017 đến 13/8/2017 • Trường Đại học Naresuan: Từ 01/9/2017 đến 30/9/2017 Lưu ý: Đặt vé máy bay: Thời gian trong vòng 30 ngày ( từ ngày bay đi đến ngày về là trong vòng 30 ngày )
Sinh viên, đặc biệt là sinh viên thuộc diện xét tốt nghiệp đợt thàng 6/2017, theo đường link sau để xem thông báo http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thu-hoc-phi-hkii-nam-hoc-2016-2017-dot-2-va-hki-nam-hoc-2016-2017-dot-6-cua-sinh-vien-he-cq
Sinh viên theo đường link sau để xem toàn văn thông báo http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-dang-ky-hoc-ky-he-hoc-phan-gdtc-cho-sinh-vien-nam-hoc-2016-2017
Sinh viên theo đường link sau để xem toàn văn thông báo http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/danh-sach-nhan-hoc-bong-hkii-nam-hoc-2016-2017
Sinh viên theo đường link sau để xem toàn văn thông báo http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-thu-tien-bao-hiem-y-te-cho-sinh-vien-nam-hoc-2016-2017-dot-3
Sinh viên theo đường link sau để xem thông báo http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/tro-cap-xa-hoi-cho-sinh-vien-he-cq-hoc-ky-ii-nam-hoc-2016-2017
Thực hiện chương trình đào tạo theo quy định hiện hành, Trường sẽ tổ chức cho sinh viên thực hiện học phần "Kiến tập – Thực tập Sư phạm & Thực tập cuối khóa" tại các trường ĐH ở Thái Lan vào tháng 7/2017 & tháng 8/2017. Để thực hiện kế hoạch này, phòng Đào tạo triển khai cho sinh viên đăng ký thực tập tại các trường ở Thái Lan mà sinh viên thấy phù hợp, dựa trên những thông tin do phía trường bạn cung cấp. Kế hoạch đăng ký như sau: (Sinh viên tải file đính kèm để xem đầy đủ thông báo và các mẫu đơn đính kèm) https://drive.google.com/open?id=0B1E0bn0nnihSNnVYVXVrSTBLVTA Lưu ý: Sinh viên có nguyện vọng đi thực tập Thái Lan thì phải tự làm hộ chiếu phổ thông. Thông tin về chương trình thực tập và tên trường Thực tập: https://drive.google.com/open?id=0B1E0bn0nnihSLWdHTHZMazdfMHc
Sinh viên có nhu cầu xem thông báo theo đường link sau http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/bo-tri-cho-o-cho-sinh-vien-thuc-tap-thuc-te-tai-dong-ha-quang-tri
SV xem lịch thi dưới đây. Thông tin chi tiết về phòng thi và DSSV dự thi cụ thể được đăng tải tại website Trường ĐHSP.
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐÃ SẮP XẾP LỊCH THI 7 HỌC PHẦN MÔN CHUNG, ĐỂ XEM THỜI GIAN CỤ THỂ VÀ PHÒNG THI, ĐỀ NGHỊ SINH VIÊN ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN CÁ NHÂN ĐỂ BIẾT. LỊCH THI: NGÀY 27/05/2017, PHÒNG AIV.1. HỌC PHÍ: 195.000Đ/1TC, SẼ ĐÓNG TẠI PHÒNG THI, NHỮNG BẠN NÀO ĐÃ NỘP TRƯỚC THÌ MANG BIÊN LAI ĐẾN ĐỂ ĐỐI CHIẾU.
Phòng Đào tạo thông báo cho tất cả sinh viên năm 3 khoa tiếng Anh có nguyện vọng đi thực tập tại Thái Lan đến dự buổi gặp mặt để nhà Trường tư vấn, triển khai công việc cho từng chuyến đi cụ thể. Thời gian: 14 giờ, thứ bảy ngày 27 tháng 5 năm 2017. Địa điểm: Hội trường 1 tầng 3 - Nhà Hiệu bộ - Trường Đại học Ngoại ngữ - 57 Nguyễn Khoa Chiêm – TP Huế. Yêu cầu sinh viên đến dự đúng giờ để không làm ảnh hưởng đến công việc chung.
Sinh viên theo các đường link sau để xem kết quả và thông báo về việc phúc khảo: http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/diem-hoc-phan-tu-tuong-ho-chi-minh-va-nhung-nguyen-ly-co-ban-cua-cn-mln-1-cua-sinh-vien-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-hue-hoc-tai-truong-dh-khoa-hoc hoặc http://cems-husc.hueuni.edu.vn/Page/Index.aspx?a=diem-nhung-nguyen-ly-co-ban-cua-chu-nghia-mac-lenin1-cua-sinh-vien-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-hue http://cems-husc.hueuni.edu.vn/Page/Index.aspx?a=diem-tu-tuong-ho-chi-minh-cua-sinh-vien-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-hue
Sinh viên theo đường link sau xem toàn văn thông báo http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-tinh-hinh-thu-hoc-phi-hoc-ky-ii-nam-hoc-20162017-cua-ngan-hang
Phòng Đào tạo dự kiến tổ chức thi kết thúc học phần dành cho lớp LT K11,12 và SPTA tiểu học, các học phần cụ thể sau: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối của Đảng cộng sản Việt Nam, Quản lý hành chính nhà nước và quản lý đào tạo, Giáo dục học 1,2, Tâm lý học 1,2. Lịch thi cụ thể sẽ có trong tài khoản cá nhân. Học phí những lớp này sẽ được thu trong buổi thi của môn đó. Đề nghị sinh viên đã tham gia học những lớp học phần này lưu ý, kiểm tra cẩn thận thời gian lịch thi của cá nhân mình.
Sinh viên tải file đính kèm để xem đầy đủ thông báo và các biểu mẫu kèm theo https://drive.google.com/open?id=0B1E0bn0nnihSYXRRRGVCU2RnZFE
Sinh viên theo đường link sau để xem toàn văn thông báo http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/to-chuc-hk3-chuong-trinh-gdqpan-nam-2016-2017
Sinh viên kiểm tra lịch thi qua tài khoản các nhân và đăng nhập link http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-lich-thi-ket-thuc-hoc-phan-hkiii-dot-2-nam-hoc-2016-2017 để xem lịch chung toàn trường.
Sinh viên đăng nhập vào link http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-lich-thi-danh-sach-hoc-cai-thien-ghep-voi-khoa-sau-hkii-nam-hoc-2016-2017-va-sinh-vien-duoc-xet-thi-bo-sung-tu-hkii-nam-hoc-2015-2016 để xem lịch thi, yêu cầu xem kỹ thông báo và thông tin phòng thi.

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Anh ngữ AMES