THÔNG BÁO
BTC công bố danh sách sinh viên đăng ký cuộc thi hùng biện tiếng Anh - ENGLISH SPEAKING CONTEST 2015 Địa điểm thi: Giảng đường C - Trường Đại học Ngoại ngữ - 57 Nguyễn Khoa Chiêm - TP Huế. Thời gian : Thí sinh có mặt tại địa điểm thi lúc 6h45. Thí sinh có thể xem số báo danh và phòng thi tại Website http://hucfl.edu.vn/vi/ hoặc danh sách được dán tại bảng khu vực thi. Đề nghị thí sinh dự thi xem SBD tại file đính kèm và có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định (mang theo thẻ sinh viên hoặc Giấy tùy thân có ảnh). Mọi sai sót về thông tin cá nhân xin vui lòng điều chỉnh tại phòng thi ở buổi thi đầu tiên.Những trường hợp nào chưa có tên vui lòng liên hệ SĐT: 0543.830678 gặp CV. Đạt trong ngày 26/11/2015 hoặc Phòng Hội đồng CI.9 trước 6h30 ngày 29/11/2015 để được bổ sung vào danh sách dự thi.
Trường ĐHSP thông báo lịch thi như sau (xem file đính kèm)
SV đọc nội dung thông báo ở file đính kèm
THÔNG BÁO (V/v hoàn thành thủ tục xét tốt nghiệp Sinh viên ĐẠI HỌC hệ chính qui Khóa 2011 & 2015 và các khóa về trước - Đợt II - Năm học 2014 - 2015 ) Phòng Đào tạo thông báo đến tất cả sinh viên Đại học hệ chính qui Khóa 2011 & 2015 và các khóa về trước về việc nắm kỹ quy định về việc xét Tốt nghiệp theo hệ thống tín chỉ và hoàn thành các thủ tục trước khi xét tốt nghiệp đợt II năm học 2014-2015 như sau: Sinh viên tự kiểm tra ở tài khoản cá nhân các điều kiện sau: SV tải file đính kèm để xem hoàn chỉnh TB và các mẫu đơn đính kèm, những trường hợp SV vì một lý do nào đó không thể đến trực tiếp có thể tự kiểm tra và nhờ người thân đến xác nhận thay, và có giấy ủy quyền. Sau thời gian hết hạn xử lý, Phòng sẽ không chịu mọi trách nhiệm về kết quả tốt nghiệp sau này.
Thí sinh đăng ký dự thi tải file đính kèm để xem đầy đủ nội dung thông báo. *Lưu ý: Trước khi đến làm thủ tục dự thi, những thí sinh thuộc các đối tượng sau đây thì thực hiện việc tải mẫu đơn xác nhận đính kèm, điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, và có xác nhận của cơ sở đào tạo Sau đại học hoặc của cơ quan đang công tác : 1. Thí sinh muốn đăng ký dự thi đầu vào các chuyên ngành Sau đại học thuộc Đại học Huế 2. Các ứng viên nghiên cứu sinh thuộc Đại học Huế 3. Các thí sinh tự do là giáo viên tiếng Anh Lưu ý: Thí sinh nhận phiếu đăng ký tại phòng đăng ký AI.3 - Trường Đại học Ngoại ngữ.
THÔNG BÁO Kính gửi: - Toàn thể sinh viên K10 ngành Ngôn ngữ Anh, Khoa Tiếng Anh - Sinh viên học ngành thứ 2 là Tiếng Anh - Sinh viên khóa trước bảo lưu học với K10 Căn cứ vào kết quả học tập năm thứ 2 và dựa trên tiêu chuẩn do Khoa Tiếng Anh và Khoa TACN đề nghị: - Những sinh viên có điểm trung bình cộng năm thứ 2 đạt từ 7,6 trở lên và điểm các học phần thực hành tiếng của năm thứ 2 cũng đạt từ 7,6 trở lên sẽ được xét vào học chuyên ngành Phiên dịch; - Những sinh viên có điểm trung bình cộng năm thứ 2 đạt từ 7.0 trở lên và điểm các học phần thực hành tiếng của năm thứ 2 cũng đạt từ 7,0 trở lên sẽ được xét vào học chuyên ngành Biên dịch; - Những sinh viên có điểm trung bình cộng năm thứ 2 đạt từ 6.5 trở lên và điểm các học phần thực hành tiếng của năm thứ 2 cũng đạt từ 6.5 trở lên sẽ được xét vào học chuyên ngành Du lịch; - Những sinh viên còn lại sẽ được xếp vào học chuyên ngành Ngữ văn; Phòng Đào tạo tạm xếp danh sách các sinh viên K10 học theo chuyên ngành theo bảng dưới đ
Sinh viên xem thông tin trong file đính kèm
Phòng Đào tạo - Trường Đại học Ngoại ngữ xin thông báo thời gian phát chứng chỉ khảo sát năng lực ngoại ngữ cụ thể như sau: Thời gian : Thứ 3, thứ 5 hàng tuần (trong giờ hành chính) Địa điểm : Phòng AI.3, gặp CV. Tâm Lệ phí cấp CC : 50.000đ/1 CC Tiếp tục phát chứng chỉ các đợt thi từ ngày 17/11/2015. Khi đến nhận chứng chỉ, yêu cầu thí sinh mang theo thẻ dự thi, hoặc CMND để nhận chứng chỉ, những trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền nhận thay hoặc xác nhận của cơ quan đang công tác. Thí sinh thi đề bậc 3 đến bậc 5, có nhu cầu cấp chứng chỉ từ bậc 3 đến bậc 5, liên hệ và đăng ký trực tiếp tại phòng AI.3. Thời gian đăng ký làm CC bậc 3-5: từ ngày 12/11/2015 đến hết ngày 19/11/2015. Riêng các ngoại ngữ khác (bậc 4/6 Pháp, Hàn, Nhật, Trung, Nga đợt 6/7, 24/8) thì Mẫu chứng chỉ yêu cầu phải có ảnh 3x4, vì vậy, Phòng Đào tạo báo đến các sinh viên có dự
Để chuẩn bị tốt cho việc xét tốt nghiệp đợt 2 cho sinh viên năm cuối hệ chính quy khóa 2011 - 2015, Nhà trường kính đề nghị Lãnh đạo các Khoa thông báo cho các sinh viên cuối khóa (K8) và một số sinh viên các khóa trước chưa tốt nghiệp có nguyện vọng tốt nghiệp trong đợt này nộp hồ sơ xét tốt nghiệp bao gồm (xem file và tải mẫu đơn đính kèm)
Căn cứ nguyện vọng của sinh viên trong việc đóng bảo hiểm, Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên, phòng Kế hoạch – Tài Chính xin thông báo các lớp trên kế hoạch thu bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể cho sinh viên như sau (xin xem 2 file đính kèm)

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang thông tin ngoại ngữ không chuyên Liên hệ quảng cáo