THÔNG BÁO
Đại học Huế đã có Công văn số 190 ngày 19/2/2018 cho phép sinh viên được học lại các học phần Giáo dục Thể chất trong học kỳ gần nhất chứ không chờ đến hè để học lại trong học kỳ 3 như trước. Vậy phòng Đào tạo xin thông báo để sinh viên biết và thực hiện.
Sinh viên theo đường link sau để xem Thông báo http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-thu-hoc-phi-chung-chi-giao-duc-the-chat-hoc-ky-ii-nam-hoc-2017-2018
Sin viên theo đường link sau để xem Thông báo http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-danh-sach-sinh-vien-duoc-mien-giam-hoc-phi-hoc-ky-ii-nam-hoc-2017-2018
Hiện nay, Phòng Đào tạo đã phối hợp với các Khoa phụ trách giảng dạy lên kế hoạch tổ chức các lớp học phần học kỳ 3- đợt 2 dành cho SV có nhu cầu học lại, học cải thiện điểm.
Sinh viên theo đường link để xem toàn văn Thông báo http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-nhan-bang-tot-nghiep-he-chinh-quy-dot-2
Sinh viên theo đường link xem toàn văn Thông báo http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-bo-sung-ho-so-sinh-vien-khoa-k14
Qua theo dõi danh sách SV ngành Ngôn ngữ Nhật K12 đăng ký các học phần trong kế hoạch học tập học kỳ 2 NH 2017-2018, Phòng ĐT nhận thấy còn nhiều SV chưa đăng ký học phần "Ngôn ngữ đối chiếu (Nhật)".
Theo kế hoạch đã được Ban Giám hiệu phê duyệt, giảng viên, sinh viên và học viên được nghỉ tết Nguyên đán từ ngày 08/02 đến hết ngày 24/02/2018 (từ ngày 23/12 Đinh Dậu đến hết 09/01 Mâu Tuất. Vậy, phòng Đào tạo xin thông báo để toàn thể giảng viên, sinh viên và học viên chủ động sắp xếp công việc.
Sinh viên theo đường link xem toàn văn Thông báo http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-bo-sung-ho-so-thuc-hien-che-do-chinh-sach-cho-sinh-vien-he-chinh-quy-hoc-ky-ii-nam-hoc-2017-2018
Sinh viên chính quy trường ĐHNN có nguyện vọng học lại, học cải thiện học phần thực hành tiếng, hoặc có đề nghị mở lớp học riêng đọc kỹ nội dung bảng thống kê và phần "GHI CHÚ" bên dưới.
Trường Đại học Ngoại ngữ gửi đến tất cả các bạn sinh viên đường link quảng bá tuyển sinh của Đại học Huế trên thông tin đại chúng. Đề nghị các bạn sinh viên hỗ trợ giới thiệu rộng rãi các thông tin tuyển sinh của Đại học Huế đến người thân và bạn bè của mình. Xin chân thành cảm ơn.
Vừa qua do 1 số trường hợp SV Anh K14 không nhìn thấy lớp học phần Viết 2- nhóm 3 từ TK cá nhân nên đã không đăng ký vào lớp HP này.
Học viên các lớp Anh Bằng 2 Chính quy theo đường link sau để tải các hướng dẫn, văn bản có liên quan http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-tin-danh-cho-hoc-vien-cac-lop-anh-bang-2-cq-5a55b9b65daa2
Học viên các lớp Anh Bằng 2 Vừa làm vừa học theo đường link sau để tải các văn bản, hướng dẫn có liên quan http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-tin-danh-cho-hoc-vien-cac-lop-anh-bang-2-he-vlvh
SV trường ĐHNN có tham gia học tập học phần "Tin học cơ sở" tại trường ĐHSP lưu ý đọc và thực hiện nội dung thông báo sau.
Do nhu cầu đăng ký học phần "NGOẠI NGỮ 2 TH I.3 (ANH- ĐỌC)" vượt quá số lượng dự kiến, Phòng Đào tạo đã mở thêm 1 lớp học phần (nhóm 6) để SV có cơ hội đăng ký và học tập.
Phòng Đào tạo thông báo đến tất cả sinh viên đã đăng ký đi thực tập Sư phạm năm học 2017-2018 về kế hoạch Báo cáo Phổ thông về Thực tập SP. Địa điểm: Phòng AII.1; Thời gian: Thứ 6, 14h00, ngày 12/01/2018; Đề nghị SV tham dự đúng thời gian trên để khỏi ảnh hưởng công việc chung.
Kể từ ngày 1531.2018, Trường ĐHNN sẽ lấy phòng BIII.1 để thiết kế và lắp đặt thành phòng máy.
SV đọc kỹ các nội dung thông báo dưới đây và thực hiện.

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò: