THÔNG BÁO
Phòng Kế hoạch- Tài chính kết hợp với Phòng Đào tạo tổ chức thu học phí đối với SV đã đăng ký (trực tuyến) vào các lớp học phần học lại, học cải thiện theo lịch sau:
Sinh viên xem lịch thi dự kiến và danh sách sinh viên dự thi trên file đính kèm.
Sinh viên xem thông báo chi tiết trên file đính kèm.
Hiện nay, Phòng Đào tạo đã công bố một số lớp học phần thuộc Khoa Tiếng Anh và Tiếng Nhật để SV đăng ký trực tuyến tại HK 3.
Để cho sinh viên K8 và các sinh viên của các khóa trước chưa tốt nghiệp thuận tiện trong việc chuẩn bị để được xét tốt nghiệp trong đợt tháng 6/2015, phòng Đào tạo gửi sinh viên Quy định tạm thời về việc xét Tốt nghiệp hệ Chính quy tập trung theo hệ thống tín chỉ. Đề nghị tất cả sinh viên có liên quan theo dõi thực hiện.
Phòng Đào tạo gửi SV ĐH Chính quy của Trường TKB học các học phần tại trưởng ĐH Khoa học HKII NH 2014-2105 (xem file đính kèm).
Các lớp HP thực hành tiếng dành cho SV học lại, cải thiện dự kiến sẽ được bắt đầu từ ngày 09..3.2015 (sau tết Nguyên Đán)
Hiện nay, việc thực tập cuối khóa của các sinh viên năm thứ 4 (K8) chuyên ngành Biên – phiên dịch và chuyên ngành Ngữ văn đã bước vào giai đoạn gần kết thúc. Để việc rà soát điều kiện xét tốt nghiệp của sinh viên theo đúng tiến độ, Trường gửi kèm theo thông báo này danh sách tổng hợp của các sinh viên năm thứ 4 tham gia thực tập và đề nghị các khoa lưu ý, thực hiện các nội dung sau đây (xem file Thông báo và file Tổng hợp địa điểm SV đăng ký đi TTCK đính kèm).
Hiện nay, Khoa Giáo dục thể chất đang tiến hành việc hoàn trả tiền học phí cho sinh viên thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí của trường Đại học Ngoại ngữ (có danh sách kèm theo).
Thực hiện Hướng dẫn số 101/HD-ĐHH ngày 29 tháng 01 năm 2015 của Đại học Huế về việc thực hiện Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học, Nhà trường hướng dẫn cho các sinh viên thực hiện chế độ hỗ trợ chi phí học tập như sau (SV xem file Thông báo và Mẫu đơn đính kèm)

 Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Chương trình hỗ trợ phần mềm miễn phí phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu của Microsoft
Trang thông tin ngoại ngữ không chuyên
Liên hệ quảng cáo