THÔNG BÁO
Hiện nay, học kỳ I năm học 2014-2015 đã chính thức gửi danh sách đóng học phí qua ngân hàng thu hộ. Vì vậy, sinh viên cần lưu ý đóng học phí theo đúng quy định của Nhà trường. Cụ thể như sau: (sinh viên xem 2 file đính kèm)
Do lý do khách quan kế hoạch tuần sinh hoạt công dân HSSV vào ngày Chủ nhật 23/11/2014 đổi sang Chủ nhật ngày 30/11/2014. Thời gian bắt đầu và địa điểm vẫn như cũ.
Theo đề nghị của đại bộ phận giáo viên và sinh viên, Trường Đại học Ngoại ngữ cho tất cả các lớp đang học tại Trường (các lớp Tín chỉ dành cho sinh viên Đại học Chính quy của Trường, các lớp Ngoại ngữ Không chuyên dành cho sinh viên của Đại học Huế, các lớp Tiếng Anh Bằng 2, Vừa làm vừa học của Trường) được nghỉ học cả ngày 20/11/2014 (sáng, chiều và tối) để tổ chức tọa đàm nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. Đề nghị Ban cán sự của các lớp trên chủ động cho tập thể lớp mình tổ chức tọa đàm hoặc các hoạt động chào mừng khác an toàn, an ninh và trật tự.
Nhà trường hướng dẫn quy trình, thủ tục và hồ sơ để được hưởng trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ chính quy khóa 11 và các sinh viên khóa 8, 9, 10 chưa được xét trợ cấp xã hội như sau (sinh viên xem hướng dẫn ở file đính kèm và tải đơn đính kèm về để thực hiện)
SV xem thong báo ở file đính kèm theo sau.
Hiện nay, điểm học tập HK2 năm học 2013-2014 của sinh viên khóa 8,9,10 đã hoàn tất. Đề nghị tất cả sinh viên vào xem và dò điểm (file đính kèm) để Trường chuẩn bị xét học bổng HK1 năm 2014-2015. Trường hợp nào có sai sót thì sinh viên đến liên hệ gặp Thầy Đạt phòng Đào tạo. Hạn cuối dò điểm học tập đến hết ngày 24/11/2014.
Do kế hoạch có thay đổi, sinh viên Ngôn ngữ Anh và Ngôn ngữ Nga trúng tuyển nguyện vọng 3 không học Giáo dục thể chất nhóm 27&28 như đã thông báo mà sẽ học cùng nhóm với sinh viên NV3 của trường ĐH Kinh tế vào sáng thứ 7 tiết 1, 2. Sinh viên đến phòng Đào tạo khoa Giáo dục thể chất, gặp thầy Nghĩa để được bố trí vào lớp.
Phòng Công tác HSSV kính gửi lãnh đạo các khoa và sinh viên trong diện chờ xét công nhận tốt nghiệp thông báo về các thủ tục và mẫu đơn xin xét công nhận tốt nghiệp (xin tải các file đính kèm).
Phòng Đào tạo yêu cầu những SV có nguyện vọng học lại, hoặc học cải thiện điểm tại các lớp học phần thuộc kế hoạch kỳ 3, NH 2014-2015 cần thực hiện các nội dung như sau:
Phòng Đào tạo yêu cầu toàn bộ SV đã đăng ký thành công học phần "Tiếng Nhật tổng hợp I.1" kỳ 3 năm học 2014-2015

 Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang thông tin ngoại ngữ không chuyên Liên hệ quảng cáo