THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo gửi đến sinh viên đại học chính quy thông báo của khoa GDTC về việc đăng ký học lớp riêng các học phần Giáo dục thể chất (SV xem file đính kèm).
Căn cứ nhu cầu học lại, học cải thiện của SV (thong qua số lượng Đơn đăng ký học lại, học cải thiện) và một số trường hợp xin mở lớp riêng)
Phòng Đào tạo gửi đến tất cả sinh viên đại học chính quy của Trường Thông báo v/v thu học phí chứng chỉ Giáo dục thể chất của khoa GDTC (xem file đính kèm).
Trường Đại học Ngoại ngữ xin thông báo kế hoạch triển khai các lớp học lại ngoại ngữ không chuyên học kỳ II - năm học 2014-2015 như sau: 1. Đối tượng học: - Nhằm tạo điều kiện để sinh viên có thể hoàn thành các cấp độ đúng hạn, và có thể sắp xếp lịch học phù hợp, vì vậy Tổ QL NNKC sẽ mở những lớp học lại dành cho những đối tượng trên. Do đó những sinh viên học lần 2 đã đăng ký vào các lớp học phần dành cho trường Khoa học, Nông lâm, Khoa Luật đợt 1 - năm 2014-2015 thì tổ QL NNKC sẽ hủy ra khỏi nhóm. - Sinh viên đã học lần 1 trong học kỳ 1,2 và 3 năm học 2013-2014, nhưng chưa đạt vì một trong các lý do: bỏ học giữa chừng, không đạt điểm quá trình hoặc điểm thi hết cấp độ như quy định, không nộp học phí của các học phần đã đăng ký, không dự thi hết cấp độ theo lịch thi lần 1 không có lý do. - Những sinh viên năm thứ nhất chưa chọn ngoại ngữ để đăng ký học ngoại ngữ không chuyên cũng sẽ chọn và đăng ký học ngoại ngữ không chuyên trong học kỳ này. Nếu sinh viên đăng ký học ngoại ngữ
Trường ĐHKH gửi TKB điều chỉnh học phần Những nguyên lý của CN MLN 1 dành cho SV các ngành Tiếng Anh, SP Tiếng Anh và Quốc tế học. SV xem chi tiết thông báo ở file đính kèm.
Phong Đào tạo yêu cầu những sv Anh SP K8 đã đăng ký các lớp Hp "PP dạy học 6B" có số SV >40 vào hủy ĐK và chuyển sang nhóm 3 (nếu không trùng lịch)
Phòng Đào tạo quyết định hủy 1 số lớp học phần như sau:
Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch nghỉ tết Nguyên Đán Ất Mùi như sau (xem file đính kèm).
Vừa qua, Phòng Công tác học sinh, sinh viên đã có Thông báo số 157/TB-CTHSSV ngày 16/12/2014 về việc rà soát thẻ bảo hiểm y tế của sinh viên năm học 2014-2015.
PHÒNG ĐÀO TẠO SẼ XỬ LÝ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN ĐẾN HẾT NGÀY THỨ 5 ( 15/01/2015 ) SINH VIÊN KHÓA 8,9,11 LƯU Ý ĐỂ XỬ LÝ HỌC PHẦN ĐÚNG HẠN.

 Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang thông tin ngoại ngữ không chuyên Liên hệ quảng cáo