THÔNG BÁO
Những SV đã đăng ký hoặc có ý định sẽ đăng ký vào học (lần 2) tại các lớp học kỳ 3 lưu ý:
Sinh viên theo đường link sau xem toàn văn Quy định http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-quy-dinh-xet-tot-nghiep-danh-cho-sinh-vien-dai-hoc-chinh-quy-dao-tao-theo-tin-chi-ap-dung-tu-nam-2019
Sinh viên theo đường link sau để xem Thông báo http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-thi-lan-2-hoc-phan-gdtc-cac-lop-chinh-lop-rieng-hkii-va-hoc-ky-he-2017-2018-cho-sinh-vien-cac-truong-ddh-thanh-vien-khoa-truc-thuoc
Sinh viên theo đường link sau xem toàn văn Thông báo http://hucfl.hueuni.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-ve-viec-sinh-vien-tu-y-bo-hoc-khong-co-ly-do
Phòng Đào tạo đã thống kê toàn bộ đơn xin học lại, cải thiện của sinh viên và đề xuất phương án giải quyết từng đối với từng học phần cụ thể.
Phòng Đào tạo đã lên lịch hẹn xử lý đăng ký học phần cho sinh viên K15 (năm 1) trường ĐHNN. Sinh viên vào tài khoản cá nhân của mình trên trang tín chỉ để xem lịch hẹn. Khi đi xử lý, sinh viên mang theo Phiếu điều chỉnh học phần (đã điền đầy đủ thông tin như khi đã đăng ký trực tuyến) và Thẻ sinh viên/Giấy tờ tùy thân. Sinh viên lưu ý đi đúng giờ hẹn. Địa điểm xử lý tại phòng A.I.3 (dãy nhà A).
Sau 1 tuần đầu tiên thực hiện kế hoạch giảng dạy dành cho SV các lớp năm 2,3,4, một số lớp học phần không thể duy trì do số lượng SV quá ít.
Sinh viên theo đường link sau, tải các file đính kèm để xem các văn bản liên quan http://hucfl.hueuni.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-cac-che-do-chinh-sach-danh-cho-sinh-vien-nam-hoc-2018-2019
NGHỈ LỄ 2/9/2018
(29/08/2018 15:46)
Thời gian nghỉ lễ 2/9/2018 là 02 ngày: 2/9 và 3/9/2018. Phòng Đào tạo xin thông báo để tất cả giảng viên, sinh viên của Trường được biết.
Theo kế hoạch giảng dạy học kỳ 1 NH 2018-2019, Phòng Đào tạo đã mở 2 lớp học phần "Ngoại ngữ 2 tổng hợp I.1 (Nhật- nghe)" dành cho SV trường ĐHNN đã hoàn thành chương trình Tiếng Nhật B1 (không phân biệt đã được cấp giấy chứng nhận hay chưa).
Theo kế hoạch, Phòng Đào tạo chỉ bố trí cho SV K13 các ngành SP Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh, Việt Nam học học học phần "Lịch sử văn minh thế giới" trong học kỳ I NH 2018-2019
Phòng Đào tạo phối hợp với Khoa Tiếng Trung tổ chức đăng ký lại đối với học phần "Nghe-nói 3", "Đọc-Viết 3" dành cho SV K13 ,
Phòng Đào tạo thông báo cho những SV đã đăng ký vào các lớp học phần có rất ít SV ( so với các lớp khác có cùng mã học phần)
Do số sv đăng ký vào cá lớp học phần "xà HỘI PHÁP ĐƯƠNG ĐẠI" , "ĐỌC-VIẾT V" VÀ "NGHE-NÓI V" quá chênh lệch,
Sinh viên theo đường link sau để xem Thông báo http://hucfl.hueuni.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-to-chuc-cho-sinh-vien-cac-truong-thanh-vien-dai-hoc-hue-khoa-tuyen-sinh-2015-tro-ve-truoc-dang-ky-hoc-ngoai-gio
Phòng Đào tạo đăng tải kết quả tổng hợp điểm học kỳ II, năm học 2017-2018. http://www.mediafire.com/file/od9po2t4mn7qpex/BD_HKII_2017-2018.rar
Sinh viên có nhu cầu học lại, học cải thiện hoặc mở lớp học riêng tại học kỳ 3 đợt 1 NH 2018-2019 lưu ý các mốc thời gian sau đây để thực hiện.

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò: