THÔNG BÁO
Theo kế hoạch dã công bố, các lớp học phần GDTC dành cho SV trường ĐH Ngoại ngữ học kỳ 2 NH 2016-2017
Sinh viên theo đường link sau để xem toàn văn Quy định http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/quy-dinh-tam-thoi-ve-viec-xet-tot-nghiep-dh-he-cq-tap-trung-theo-he-thong-tin-chi
Sinh viên theo đường link sau để xem Danh sách và Thông báo http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/ket-qua-vi-pham-tuan-sinh-hoat-cong-dan-hssv-nam-hoc-2016-2017
Sinh viên theo đường link sau để xem toàn văn thông báo http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-thoi-gian-nhan-hoc-bong-nguyen-truong-to
Khoa Tiếng Anh thông báo vào lúc 14h00 ngày thứ 3 (10/01/2017) sinh viên năm 4 (khóa 10) ngành Sư phạm tiếng Anh thực tập tại các trường THPT đến tại Hội trường tầng 5 dãy nhà A để nghe phổ biến về việc kiến tập-thực tập sư phạm. Đây là công việc quan trọng đề nghị sinh viên lưu ý thực hiện.
Hiện nay, thông tin ngày tháng năm sinh của SV 2 khoa Pháp và Trung khóa 10 vẫn còn bị đảo ngược. Đây là thông báo thứ 3 mà Phòng Đào tạo đã nhắc nhở SV chỉnh sửa, nhưng đến thời điểm hiện tại, một số SV vẫn không tự cập nhật lại thông tin. Vì vậy, để tránh sai sót trên các bằng cấp được cấp sau này, đề nghị SV 2 khoa nói trên, tự đăng nhập Tài khoản cá nhân và tự cập nhật thông tin. Lưu ý: Phòng Đào tạo đang in ấn CC NNKC, những SV thuộc đối tượng trên, nếu có chỉnh sửa phải liên hệ phòng Đào tạo gấp để được điều chỉnh tránh trường hợp sai sót không thể cấp lại bằng.
Theo dữ liệu đang ký của SV K13 Khoa TA, Phòng Đào tạo phát hiện thấy
Phòng Đào tạo thông báo về việc tiếp nhận đơn và tư vấn việc tổ chức lớp học riêng theo đề nghị của sinh viên như sau:
Sinh viên theo đường link sau để xem Thông báo và các danh sách http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/danh-sach-sinh-vien-nhan-hoc-bong-kkht-va-tcxh-hk1-nam-hoc-2016-2017
Sinh viên theo đường link sau để xem toàn văn thông báo http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/lich-nghi-tet-duong-lich-2017-va-tet-dinh-dau-2017
Phòng Đào tạo nhắc nhở toàn thể sinh viên K13 lưu ý một số nội dung liên quan đến việc đăng ký học phần học kỳ 2 như sau:
Như đã thông báo trước, Phòng Đào tạo sẽ mở 7 HP môn chung. Nay, Phòng thông báo lịch học 3 môn cụ thể như sau, 4 môn còn lại sẽ thông báo lịch học trong tuần sau. 1/ Môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, bắt đầu học từ 8h00, thứ 7, ngày 24/12/2016, phòng BII.2, 2/ Môn Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam,bắt đầu học từ 8h00, thứ 7, ngày 24/12/2016, phòng BII.1, 3/ Môn Quản lý hành chính và quản lý đào tạo, bắt đầu học từ 17h00, thứ 3, thứ 5, bắt đầu từ ngày 27/12/2016, phòng AII.3. Do những lớp này có số lượng SV ít nên thầy/cô có thể dạy nhanh và kết thúc trước tết nguyên đán, đề nghị SV tham dự đầy đủ buổi học đầu tiên để thống nhất TKB.
Sinh viên theo link sau đề xem toàn văn thông báo http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/lich-nghi-tet-duong-lich-2017-va-tet-dinh-dau-2017
Sinh viên theo đường link sau để xem toàn văn thông báo http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/quy-dinh-ve-hoc-bong-khuyen-khich-hoc-tap-doi-voi-sinh-viec-trong-cac-truong-dai-hoc-thanh-vien-phan-hieu-va-khoa-truc-thuoc-dai-hoc-hue
Thời khóa biểu đính kèm. (file có 2 sheets) Lưu ý: Trong quá trình học, có 2 môn chung, sẽ học ghép. Phòng Đào tạo sẽ thông báo lớp trưởng của 2 lớp sau. Lớp Bằng 2 Khóa 12 sẽ bắt đầu học vào tuần sau (thứ 2, ngày 19/12/2016); Lớp LT CQ K12 sẽ bắt đầu học vào thứ 7 và chủ nhật tuần sau (24 và 25/12/2016). https://drive.google.com/open?id=0B1E0bn0nnihSWDNwcEQ2TjFpN0E
Để đảm bảo an toàn cho SV và học viên, Trường ĐH Ngoại ngữ thông báo nghỉ học tất cả các hệ đào tạo tối ngày 14/12/2016 (Thứ tư) do lũ lụt. GV, SV theo dõi liên tục thông báo để nắm thông tin.

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Anh ngữ AMES