THÔNG BÁO
Hiện tại đến ngày 24/05/2016 vẫn còn nhiều sinh viên chưa đóng học phí của học kỳ 2 năm học 2014-2015 và học kỳ 1&2 năm học 2015-2016 (danh sách đính kèm).
Do có vấn đề liên quan đến phòng thi, nên các lớp học phần có lịch thi vào 9g00 ngày 31/05/2016 trong kỳ thi KTHP Học kỳ 2 - năm học 2015-2016 sẽ được chuyển sang thi vào lúc 9g15 ngày 31/05/2016, sinh viên đến tại cùng phòng cũ như lịch thi đã thông báo để dự thi. Lưu ý các bạn là các lớp học phần này được đẩy giờ thi muộn lại 15 phút so với lịch thi, ngoài ra không có gì thay đổi. sinh viên theo dõi các lớp học phần trên file đính kèm. Có gì thắc mắc liên hệ Phòng KT&ĐBCLGD để được giải đáp.
Vừa qua, Nhà trường đã ban hành Công văn số 29/ĐHNN-CTHSSV ngày 01/3/2016 về việc nộp tiền học phí Chứng chỉ giáo dục thể chất đối với sinh viên thuộc đối tượng miễn, giảm học phí. Hiện tại, Nhà trường đã ban hành Quyết định miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2015 – 2016 cho các đối tượng theo quy định hiện hành. (SV tải 2 file đính kèm để xem toàn văn thông báo và danh sách SV được miễn giảm học phí)
Học cùng lúc 2 chương trình (ngành) là 1 ưu thế của hình thức đào tạo theo học chế tín chỉ. Trong thời gian tối đa 6 năm để học chương trình (ngành) thứ nhất, sinh viên có thể học đồng thời chương trình (ngành) thứ 2 và có được 2 bằng đại học chính quy,
LỊCH THI HỌC KỲ 3
(5/17/2016 8:20:26 AM)
Sinh viên xem lịch thi trên file đính kèm
Sinh viên xem lịch thi và danh sách trên file đính kèm. Nếu có thông tin gì không chính xác, sinh viên liên hệ Phòng KT&ĐBCLGD (trong giờ hành chính) từ ngày đưa thông báo đến hết ngày 16/05/2016 để được giải quyết. Nếu sau thời gian trên Trường sẽ không giải quyết bất kỳ yêu cầu gì.
Phòng Đào tạo đại học Trường ĐHSP thông báo
sinh viên xem danh sách và thời gian thi trên file đính kèm.
Sinh viên và giảng viên xem thông báo trên file đính kèm. Các bạn sinh viên cần lưu ý một số điểm như sau :
Thực hiện chương trình đào tạo theo quy định hiện hành Trường sẽ tổ chức cho sinh viên thực hiện học phần "Thực tập cuối khóa" bắt đầu từ tháng 6/ 2016 đến tháng 9/ 2016. Để thực hiện kế hoạch trên, Trường đề nghị lãnh đạo các khoa phổ biến cho sinh viên K10 (không thuộc ngành Sư phạm) đăng ký thời gian và địa điểm thực tập phù hợp và trên cơ sở được cơ quan tiếp nhận, Trường sẽ ra quyết định cử sinh viên đi thực tập. Thời hạn thực tập được tính từ ngày 01/6/2016 đến hết ngày 30/9/2016 và phải đảm bảo số tiết lý thuyết của 05 tín chỉ được quy định trong chương trình đào tạo. Lưu ý: Việc liên hệ địa điểm thực tập phải kết thúc trước ngày 31/ 7/ 2016.

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang thông tin ngoại ngữ không chuyên Liên hệ quảng cáo