THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo - Trường Đại học Ngoại ngữ xin thông báo thời gian phát chứng chỉ khảo sát năng lực ngoại ngữ cụ thể như sau: Thời gian : Thứ 3, thứ 5 hàng tuần (trong giờ hành chính) Địa điểm : Phòng AI.3, gặp CV. Tâm Lệ phí cấp CC : 50.000đ/1 CC Bắt đầu phát chứng chỉ các đợt thi từ ngày 6/10/2015. Riêng đợt thi 24/8/2015, bậc 3/6,4/6 tiếng Anh sẽ phát trước trong ngày 2/10/2015 để học viên đủ điều kiện hoàn thành hồ sơ thi đầu vào cao học thuộc Đại học Huế. Khi đến nhận chứng chỉ, yêu cầu thí sinh mang theo thẻ dự thi, hoặc CMND để nhận chứng chỉ, những trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền nhận thay hoặc xác nhận của cơ quan đang công tác.
Sinh viên xem thông báo trong file đính kèm
Sinh viên tải file đính kèm, đọc kỹ file hướng dẫn đề biết cách làm bài kiểm tra Tiếng Anh đầu vào online.
Những SV đã đăng ký thành công lớp học phần "Giáo dục học 1-nhóm 1" ( có TKB trên trang thông tin đào tạo tín chỉ)
Sinh viên tải thông báo và mẫu đơn đính kèm, đọc kỹ thông báo và hoàn thành mẫu đơn đúng theo thời gian quy định.
PHÒNG ĐÀO TẠO CÔNG BỐ DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT HỌC BỔNG HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2014-2015 VÀ DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT HỌC BỔNG NĂM HỌC 2014-2015. DO TÌNH HÌNH CÁC KHOA ANH, NHẬT NHẬP ĐIỂM CHẬM NÊN DANH SÁCH CÔNG BỐ CHẬM. HIỆN NAY CHƯA CÓ DANH SÁCH CỦA NHẬT K9 DO CÒN THIẾU MÔN THỰC HÀNH DỊCH VIẾT 1, VÌ VẬY SẼ CẬP NHẬT CHẬM NHẤT LÀ CUỐI TUÂN NÀY. NHỮNG SINH VIÊN NÀO CÓ SAI SÓT VỀ KẾT QUẢ ĐIỂM, LIÊN HỆ TRỰC TIẾP PHÒNG ĐÀO TẠO GẶP CV. ĐẠT ĐỂ XỬ LÝ. HẠN CUỐI XỬ LÝ ĐẾN HẾT NGÀY 30/9/2015 TRONG GIỜ HÀNH CHÍNH. SAU THỜI GIAN TRÊN PHÒNG SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ KẾT QUẢ XÉT HỌC BỔNG SAU NÀY. ĐÂY LÀ CÔNG VIỆC QUAN TRỌNG ĐẾN KÊT QUẢ CÁ NHÂN SINH VIÊN, VÌ VẬY YÊU CẦU SV QUAN TÂM THỰC HIỆN.
Sinh viên xem toàn văn Công văn và Kế hoạch học trong 2 file đính kèm.
Căn cứ kế hoạch chung của nhà trường, Phòng ĐT thông báo đến toàn thể SV mọt số nội dung liên quan đến kế hoạch tổ chức học lại, học cải thiện như sau:
sau khi hết thời hạn triển khai đăng ký và xử lý kết quả đăng ký học phần thuộc kế hoạch học tập học kỳ I NH 2015-2016,
Thực hiện Công văn số 808/ĐHH-CTHSSV ngày 08 tháng 9 năm 2015 của Đại học Huế về việc xét chọn sinh viên đề nghị nhận học bổng “Nguyễn Trường Tộ” năm học 2015-2016, nay Nhà trường thông báo cho những sinh viên có nhu cầu xin cấp học bổng các thông tin về học bổng như sau: (xem toàn văn Thông báo & Tải mẫu đơn trong các file đính kèm)

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang thông tin ngoại ngữ không chuyên Liên hệ quảng cáo