THÔNG BÁO
Sinh viên theo đường link sau xem toàn văn Thông báo http://hucfl.hueuni.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-hoc-bong-nguyen-truong-to-nam-hoc-2018-2019
Sinh viên theo đường link sau để xem toàn văn Thông báo http://hucfl.hueuni.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-buoc-sinh-vien-thoi-hoc-do-nghi-hoc-khong-phep-5bbab49b49da6
Căn cứ danh sách SV đóng học phí do phòng Kế hoạch-TC cung cấp, Phòng Đào tạo đã chốt và chính thức duyệt danh sách sinh viên các lớp học phần học kỳ 3 NH 2018-2019 (đợt 1) .
Sinh viên theo đường link sau để xem các thông tin cụ thể http://tuyensinh.hucfl.hueuni.edu.vn/News/Detail/ngay-hoi-tuyen-sinh-va-tuyen-dung-tai-hue_20181009095519
Nhằm hưởng ứng CUỘC THI WOMEN CAN LEAD – TẠI SAO KHÔNG? do Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Báo Sinh Viên Việt Nam tổ chức, Đoàn trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tham gia cuộc thi với clip về những Nữ chiến sĩ Mũ nồi xanh trong Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 Việt Nam thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc Nam Sudan.
Sinh viên theo đường link sau xem toàn văn Thông báo http://hucfl.hueuni.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-xet-chon-hoc-bong-phucs-fond-nam-hoc-2018-2019
Sinh viên theo đường lomk sau để xem toàn văn Thông báo http://hucfl.hueuni.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-vay-von-doi-voi-sinh-vien-5bb5d88858383
Sinh viên theo đường link sau xem toàn văn Thông báo: http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-thu-hoc-phi-hk-i-nam-hoc-2018-2019
Theo số liệu thống kê của các đợt thi đánh giá năng lực tiếng Anh không chuyên trên máy tính dành cho sinh viên Đại học Huế vừa qua, kết quả thi kỹ năng Nói của sinh viên thấp nhất trong số bốn kỹ năng. Để giúp sinh viên đạt kết quả tốt hơn trong các đợt thi sắp đến, Trường Đại học Ngoại ngữ tổ chức nghiên cứu tìm ra các nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả thi kỹ năng Nói, trên cơ sở đó sẽ xây dựng và áp dụng hệ thống các giải pháp khắc phục những nguyên nhân.
Theo nguyện vọng của một số SV muốn đăng ký học tập tại một số lớp học phần HK 3 vừa mới công bố mở lớp, và một số SV muốn duy trì các lớp có nguy cơ bị hủy do chưa đủ số lượng SV;
Ngày 24.9.2018, Phòng Kế hoạch -TC trường ĐHNN đã triển khai thu học phí đối với SV đã đăng ký vào các lớp học phần học kỳ 3.
Sinh viên theo đường link để xem Thông báo và Danh sách http://hucfl.hueuni.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-danh-sach-sinh-vien-duoc-mien-giam-hoc-phi-hoc-ky-i-nam-hoc-2018-2019
Những SV đã đăng ký hoặc có ý định sẽ đăng ký vào học (lần 2) tại các lớp học kỳ 3 lưu ý:
Sinh viên theo đường link sau xem toàn văn Quy định http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-quy-dinh-xet-tot-nghiep-danh-cho-sinh-vien-dai-hoc-chinh-quy-dao-tao-theo-tin-chi-ap-dung-tu-nam-2019
Sinh viên theo đường link sau để xem Thông báo http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-thi-lan-2-hoc-phan-gdtc-cac-lop-chinh-lop-rieng-hkii-va-hoc-ky-he-2017-2018-cho-sinh-vien-cac-truong-ddh-thanh-vien-khoa-truc-thuoc
Sinh viên theo đường link sau xem toàn văn Thông báo http://hucfl.hueuni.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-ve-viec-sinh-vien-tu-y-bo-hoc-khong-co-ly-do
Phòng Đào tạo đã thống kê toàn bộ đơn xin học lại, cải thiện của sinh viên và đề xuất phương án giải quyết từng đối với từng học phần cụ thể.
Phòng Đào tạo đã lên lịch hẹn xử lý đăng ký học phần cho sinh viên K15 (năm 1) trường ĐHNN. Sinh viên vào tài khoản cá nhân của mình trên trang tín chỉ để xem lịch hẹn. Khi đi xử lý, sinh viên mang theo Phiếu điều chỉnh học phần (đã điền đầy đủ thông tin như khi đã đăng ký trực tuyến) và Thẻ sinh viên/Giấy tờ tùy thân. Sinh viên lưu ý đi đúng giờ hẹn. Địa điểm xử lý tại phòng A.I.3 (dãy nhà A).

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò: