THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo lưu ý cho sinh viên Anh K11 chuyên ngành ngữ văn về danh sách học phần phải đăng ký ở HK 2 NH 2017-2018 như sau:

A. Đối với trường hợp không làm khóa luận tốt nghiệp, SV phải ĐK đầy đủ 5 HP có trong kế hoạch đào tạo của khóa/ngành-CN (trong đó HP số 1,2,3 là các HP thay thế khóa luận):

1. Ngữ pháp chức năng (3 tc),

2. Lịch sử văn học Mỹ (2 tc),

3. Các bình diện văn hóa- xã hội Hoa Kỳ (2 tc),

4. Nghiên cứu văn bản (2 tc),

5. Thực tập (ngữ văn) (5 tc).

B. Đối với trường hợp  làm khóa luận tốt nghiệp,  SV phải đăng ký đủ 3 học phần:

1. Khóa luận tốt nghiệp (7 tc),

2. Thực tập (ngữ văn) (5 tc),

3. Nghiên cứu văn bản (2 tc).

SV lưu ý đăng ký và tích lũy kết quả học tập đầy đủ học phần theo hướng dẫn để đảm bảo đủ điều kiện xét tốt nghiệp vào cuối NH 2017-2018.

 


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò: