THÔNG BÁO
Do lịch thi có một số thay đổi về thời gian thi, cụ thể là thay đổi lịch thi ngày 25/12/2017 và ngày 06/01/2018, đề nghị Sinh viên đăng nhập tài khoản cá nhân để kiểm tra lại lịch thi kết thúc học phần học kỳ I, năm học 2017-2018. Mọi thắc mắc về lịch thi xin liên hệ CV. Linh, Phòng Khảo thí, Nhà Hiệu bộ, tầng 1.

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò: