THÔNG BÁO
Sinh viên tải file đính kèm để xem đầy đủ kết quả điểm. Mọi thắc mắc về điểm xin liên hệ Phòng Đào tạo trường ĐHSP, cô Mai để điều chỉnh. Nếu có sai sót hoặc cập nhật kết quả điểm, SV đề nghị Trường ĐHSP chuyển kết quả điểm về trường, sau đó Phòng Đào tạo sẽ cập nhật lại kết quả. https://drive.google.com/open?id=0B1E0bn0nnihSZWEyU2ZNalVMV3c

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò: