THÔNG BÁO

THÔNG BÁO DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT HỌC BỔNG HỌC KỲ II - NĂM 2016-2017 VÀ THỜI GIAN DÒ XÉT KÊT QUẢ 

Sau thời gian cho phép chỉnh sửa, điều chỉnh công tác nhập điểm, Phòng Đào tạo đã nhập hoàn tất các bảng điểm của học kỳ II, năm 2016-2017 lên tài khoản cá nhân của sinh viên và đăng tải kết quả xét học bổng học kỳ II - năm học 2016-2017. Đề nghị Sinh viên tải file đính kèm để kiểm tra lại kết quả cá nhân. Nếu có sai sót, Sinh viên liên hệ trực tiếp tại phòng Đào tạo, gặp CV. Đạt để được điều chỉnh, kế hoạch cụ thể như sau:

Thời gian: Từ 26/08/2017 đến hết 31/08/2017 (trong giờ hành chính);

Sau thời gian trên, Phòng sẽ chuyển kết quả xét cuối cùng sang phòng Công tác học sinh và sinh viên để làm thủ tục xét học bổng năm học. Vì vậy đề nghị sinh viên xem kỹ và thực hiện đúng thời gian trên.

https://drive.google.com/open?id=0B1E0bn0nnihSV1pCcmFCU21XUDg


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò: