THÔNG BÁO
Mặc dù chưa đến thời hạn đăng ký nhưng một số sinh viên năm 1 khoa Tiếng Anh đã đăng ký vào các nhóm lớp học phần Thực hành tiếng được công bố tạm thời để tập huấn Đào tạo tín chỉ cho sinh viên năm 1 của Trường trong 2 ngày 30&31/8/2017. Phòng Đào tạo yêu cầu những sinh viên này phải khẩn trương hủy các đăng ký này ngay trong chiều 31/1/2017. Sau khi tập huấn xong trong chiều 31/8 phòng Đào tạo sẽ hạ công bố những lớp này xuống để chuẩn bị cho việc đăng ký chính thức vào ngày mai. Khi duyệt đăng ký, những sinh viên nào đăng ký trước thời hạn đăng ký chính thức sẽ không được duyệt và công nhận kết quả đăng ký.

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò: