THÔNG BÁO

Do một số sai sót trên phần mềm xử lý đăng ký, lớp học phần hiện có số lượng sinh viên quá đông so với thiết kế ban đầu dẫn tới không thể tổ chức giảng dạy. Để khắc phục tình trạng này, phòng Đào tạo tiến hành hủy tên một số sinh viên được đăng ký vào lớp muộn hơn (căn cứ vào thời gian xử lý gần nhất). Sinh viên tải file đính kèm dưới đây để xem danh sách cụ thể.

Văn học mỹ 2- nhóm 4

Ngữ pháp - Nhóm 3

Văn học Anh 1- Nhóm 3

Văn học Mỹ 1 - Nhóm 4

Những sinh viên có tên trong danh sách trên liên hệ phòng Đào tạo trong 2 ngày 29-30/08/2017 để được xử lý chuyển nhóm.


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò: