THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo thông báo danh sách các lớp học phần sẽ bị hủy. Những SV đã đăng ký vào các lớp học phần có tên trong danh sách đến phòng ĐT để xin chuyển nhóm. - Thời gian xử lý : ngày 29 và 30.8.2017, - Thủ tục: mang theo phiếu điều chỉnh đăng ký học phần có ghi thông tin nhóm lớp sv cần chuyển đến. (không tự ý hủy tên ra khỏi DS đã đăng ký)
  •  DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN BỊ HỦY

I. Đơn vị phụ trách chuyên môn: Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản

STT Mã HP Tên lớp học phần Số TC Ngày
bắt đầu
Số SV Giảng viên Đơn vị công tác
1 NHA2012 Ngữ âm học tiếng Nhật - Nhóm 1 2 28/08/2017 6 Lê Thị Thu Hà Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản
 
 II. Đơn vị phụ trách chuyên môn: Khoa Quốc tế học
STT Mã HP Tên lớp học phần Số TC Ngày
bắt đầu
Số SV Giảng viên Đơn vị công tác
1 ANH3012 Văn học Anh 1 - Nhóm 2 2 28/08/2017 8 Trần Thị Thanh Ngọc Khoa Quốc tế học
 
 III. Đơn vị phụ trách chuyên môn: Khoa Tiếng Anh
STT Mã HP Tên lớp học phần Số TC Ngày
bắt đầu
Số SV Giảng viên Đơn vị công tác
1 ANH2032 Ngữ nghĩa học - Nhóm 9 2 28/08/2017 6 Nguyễn Văn Huy Giáo viên mời giảng theo hợp đồng
2 ANH4092 Nghe 3 - Nhóm 5 2 28/08/2017 0 Hồng Thị Cúc Anh Khoa Tiếng Anh
3 ANH4092 Nghe 3 - Nhóm 6 2 28/08/2017 0 Hồng Thị Cúc Anh Khoa Tiếng Anh
4 ANH4092 Nghe 3 - Nhóm 7 2 28/08/2017 9 Hồng Thị Cúc Anh Khoa Tiếng Anh
5 ANH4102 Nói 3 - Nhóm 5 2 28/08/2017 5 Hồng Thị Cúc Anh Khoa Tiếng Anh
6 ANH4102 Nói 3 - Nhóm 6 2 28/08/2017 6 Hồng Thị Cúc Anh Khoa Tiếng Anh
7 ANH4102 Nói 3 - Nhóm 7 2 28/08/2017 7 Hồng Thị Cúc Anh Khoa Tiếng Anh
8 ANH4112 Đọc 3 - Nhóm 5 2 28/08/2017 5 Trần Thị Thanh Thảo Khoa Tiếng Anh
9 ANH4122 Viết 3 - Nhóm 11 2 28/08/2017 11 Trần Thị Thanh Thảo Khoa Tiếng Anh
10 ANH4122 Viết 3 - Nhóm 5 2 28/08/2017 5 Trần Thị Thanh Thảo Khoa Tiếng Anh
11 ANH4172 TH dịch 1 - Nhóm 1 2 28/08/2017 0 Võ Thị Liên Hương Khoa Tiếng Anh
12 ANH4172 TH dịch 1 - Nhóm 6 2 28/08/2017 0 Phan Thị Thanh Thảo Khoa Tiếng Anh
13 ANH4192 Nghe 5 - Nhóm 1 2 28/08/2017 2 Lê Thị Ngọc Uyên Khoa Tiếng Anh
14 ANH4252 Đọc 5 - Nhóm 2 2 28/08/2017 6 Phan Quỳnh Như Khoa Tiếng Anh
15 ANH4252 Đọc 5 - Nhóm 9 2 28/08/2017 2 Phan Quỳnh Như Khoa Tiếng Anh
16 ANH4282 Viết 5 - Nhóm 8 2 28/08/2017 0 Nguyễn Văn Huy Giáo viên mời giảng theo hợp đồng
17 ANH4282 Viết 5 - Nhóm 9 2 28/08/2017 2 Nguyễn Văn Huy Giáo viên mời giảng theo hợp đồng
18 ANHA063 Kỹ năng Giao tiếp - Nhóm 4 3 28/08/2017 3 Trần Thị Thu Sương Khoa Tiếng Anh
19 ANHB052 Phương pháp dạy học 5( Technology in Language Teaching) - Nhóm 4 2 28/08/2017 8 Bảo Khâm Ban Giám hiệu
 
 IV.Đơn vị phụ trách chuyên môn: Khoa Tiếng Trung
STT Mã HP Tên lớp học phần Số TC Ngày
bắt đầu
Số SV Giảng viên Đơn vị công tác
1 TRU2032 Tiếng Trung Quốc Cổ đại - Nhóm 2 2 28/08/2017 1 Võ Trung Định Khoa Tiếng Trung
2 TRU2122 Văn ứng dụng - Nhóm 1 2 28/08/2017 4 Dương Thị Kim Hằng Khoa Tiếng Trung
3 TRU2312 Ngữ pháp Hán ngữ hiện đại 1 - Nhóm 2 2 28/08/2017 1 Dương Thị Kim Hằng Khoa Tiếng Trung
4 TRU4133 Đọc- viết 1 - Nhóm 5 3 28/08/2017 1 GVTN Đài 1 Giáo viên tình nguyện
 
 V.Đơn vị phụ trách chuyên môn: Khoa Việt Nam học
STT Mã HP Tên lớp học phần Số TC Ngày
bắt đầu
Số SV Giảng viên Đơn vị công tác
1 KNV1022 Cơ sở văn hoá Việt Nam - Nhóm 2 2 28/08/2017 3 Hồ Viết Hoàng Khoa Việt Nam học
2 KTN1022 Môi trường và con người - Nhóm 13 2 28/08/2017 1 Hoàng Thị Mỹ Hằng TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
3 LCT1033 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Nhóm 14 3 28/08/2017 11 Lê Thị Minh Trâm TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
4 LCT1063 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 - Nhóm 13 3 28/08/2017 5 Huỳnh Thị Hồng Hạnh TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò: